دریافت شهروندی ترکیه با 250.000 دلار
دریافت شهروندی ترکیه با 250.000 دلار
شرایط و معیارهای مالی سرمایه گذاری که خارجی ها برای اخذ تابعیت ترکیه پیش از...
|
فرهنگ محله نشینی
فرهنگ محله نشینی که قبل زندگی در ترکیه حتما باید آن را بدانید
محله های قدیمی عثمانی ها، محله هایی که در آن گروه های قومی زندگی می...
|
سرمایه گذاری
بیشترین سرمایه گذاری را برای شرکت های ترک، اسپانیایی ها انجام دادند
طی ۱۰ سال اخیر کشوری که بیشترین سرمایه گذاری را به ترکیه انجام داده، اسپانیا...
|
۹ سپتامبر روز آزادی ازمیر
ازمیر چگونه از اشغال دشمن رهایی یافت: ۹ سپتامبر روز آزادی ازمیر
در ترکیه هر سال روز ۹ سپتامبر به عنوان روز آزادی ازمیر از اشغال دشمن...
|

برای اطلاع از آخرین قوانین خرید ملک و دریافت اقامت ترکیه در خبر نامه ما عضو شوید

اشتراک شما ایجاد شد

WhatsApp تماس سریع با واتساپ