موقعیت

موقعیت پروژه

فاصله تا فرودگاه بین المللی ازمیر ۱۴ دقیقه
فاصله تا کوش آداسی ۳۵ دقیقه
فاصله تا بزرگترین مرکز خرید ازمیر ۲۰ دقیقه
فاصله نزدیکترین ایستگاه مترو ۸ دقیقه
فاصله تا دریا ۱۰ دقیقه
تور مجازی پروژه

برای اطلاع از آخرین قوانین اقامت ترکیه عضو خبر نامه ما شوید

ایمیل شما با موفقیت ثبت گردید