دیدار دیپلمات های یونانی با اتاق بازرگانی ازمیر

برای اطلاع از آخرین قوانین اقامت ترکیه عضو خبر نامه ما شوید

ایمیل شما با موفقیت ثبت گردید