کشتی غرق شده در خلیج ازمیر بعد از ۲۰۰ سال پیدا شد

برای اطلاع از آخرین قوانین اقامت ترکیه عضو خبر نامه ما شوید

ایمیل شما با موفقیت ثبت گردید