mahsa narimani

ترکیه مقصد پر سود سرمایه گذاری
چگونه ترکیه به یکی از مقصدهای پر سود سرمایه گذاری در جهان تبدیل شده است؟
||,
در 15 سال اخیر، ترکیه از لحاظ اقتصادی رشدی بیش از سه برابر داشته است که این نوید بخش رشدی بی‌نظیر در آینده است.
continue reading