دانشگاه های ازمیر

معرفی دانشگاه های ازمیر
||
در سال ۲۰۱۷ ، ۸ دانشگاه ، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی  در شهر ازمیر دایر می باشد . و همچنین دانشکده ی حمل و نقل هوایی دانشگاه هوانوردی ترکیه در ازمیر قرار دارد ، که مرکز...
continue reading
جلسات مشاوره خصوصی و گروهی در خصوص ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه های ترکیه
با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مهم شما عزیزان آینده تحصیلی فرزندانتان یا خودتان در مدارس و دانشگاه های ترکیه و یا مدارس و دانشگاه های بین المللی در ترکیه میباش
continue reading
دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi
||
دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های خصوصی ازمیر است که توسط انجمن ورزش و آموزش سلچوک یاشار ( Selçuk Yaşar ) تاسیس شده و در سال تحصیلی 2003 -2002 شروع به کار کرده است .
continue reading
دانشگاه اقتصاد ازمیر İzmir Ekonomi Üniversitesi
||
دانشگاه اقتصاد ازمیر İzmir Ekonomi Üniversitesi ، به اختصار İEU ، به انگلیسی : İzmir University of Economics ، از دانشگاه های خصوصی ازمیر می باشد که در 14 آوریل 2001 به طور رسمی تاسیس شد .
continue reading
دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi
||
دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر است که در تاریخ 20 اوت 2016 تاسیس شده است. این دانشگاه به جای دانشگاه ازمیر که بعد از کودتای جولای 2016 تعطیل شد , تاسیس شده...
continue reading
دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi
||
دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر می باشد که در شهرستان منمن استان ازمیر قرار دارد . این دانشگاه بعد از تعطیل شدن دانشگاه گدیز ( Gediz) به دلیل کودتای 15 جولای ، از...
continue reading
دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
||
دانشگاه کاتیب چلبی ازمیر İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ، چهارمین دانشگاه دولتی ازمیر است که در سال 2010 تاسیس شده است . این دانشگاه نام خود را از کاتیب چلبی ؛ دانشمند عثمانی در قرن هفدهم گرفته است .
continue reading
انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
||
انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ، به اختصار İYTE و به انگلیسی (İzmir Institute of Technology) ، یکی از دانشگاههای دولتی ازمیر است که به ویژه در زمینه ی تکنولوژی ،فعالیت هایی از قبیل تحقیق ، آموزش...
continue reading
دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi
||
دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi و یا به اختصار DEÜ ، همراه با موسسات آموزشی خود در رشته های پزشکی ، اقتصاد ، هنر ، مهندسی و ... به فعالیت های آموزشی و همچنین پرورش قدرت تفکر با هدف...
continue reading
دانشگاه اژه Ege Üniversitesi
||
دانشگاه اژه (Ege Üniversitesi ) در نهم مارس سال 1956 به عنوان چهارمین دانشگاه ترکیه ، در زمینه ی آموزش و پرورش ، شروع به کار کرده است .
continue reading

For Latest News, You Can Subscribe Us

اشتراک شما ایجاد شد