آمبولانس هوایی

نزدیک به ۲۹ هزار بیمار در ترکیه با آمبولانس هوایی ، انتقال داده شدند
||
طی ۱۰ سال اخیر با ۱۷ آمبولانس هوایی متعلق به وزارت بهداشت ترکیه ، ۲۸ هزار و ۶۰۸ بیمار و مصدوم با ۲۰۰ عضو و تیم پیوند عضو منتقل شدند. در حوزه بهداشتی به منظور ارائه خدمات با کیفیت تر...
continue reading