آموزشگاه رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی برای خارجیان در ترکیه
قوانین راهنمایی و رانندگی برای خارجیان در ترکیه
یکی از ضروریات حفظ امنیت مالی و جانی افراد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‎باشد. با در نظر گرفتن وجود بیش از ۲۰ میلیون وسیله نقلیه در ترکیه که روزانه در حال تردد هستند، می‎توان گفت رعایت قوانین دارای اهمیت...
continue reading