آموزش عالی در ترکیه

مجوز اقامت دانشجویی
مراحل گرفتن مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه
مجوز اقامت دانشجویی نوعی مجوز است که دانشجویان خارجی وابسته به موسسه آموزش عالی در ترکیه جهت تحصیل در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری باید آن را اخذ نمایند.
continue reading