آنتالیا

سیل عظیم گردشگران روسی و آلمانی به آنتالیا
||
طی ۴ ماه نخست سال بیش از ۱/۲ میلیون گردشگر خارجی به آنتالیا سفر کرده اند که ۵۰/۴٪ آن را گردشگران آلمانی و روسی تشکیل می دهند.
continue reading