آنکارا

تحصیل در ترکیه و نکات مهم
||
تحصیل در ترکیه شامل چه مراحلی است؟ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی تحصیل در ترکیه با تحصیلات‌ ابتدایی (Ilk Ogertim) و از سن هفت‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و هشت‌ سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ تحصیلات‌ دبیرستان‌ (Lise)  شروع‌ می‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصیلات‌ ابتدیی...
continue reading