آپارتمان نشینی در ترکیه

فرهنگ آپارتمان نشینی و روابط همسایگی در ترکیه
آپارتمان ها که از سازه های مهم معماری شهری به شمار می روند در سال ۱۸۰۰ در ترکیه شروع به توسعه یافتن کردند. امروزه مشاهده نخستین آپارتمان های احداث شده به ویژه در مناطق تقسیم، شیشلی، پِرا، کادیکوی که شهروندان...
continue reading