آینده کشور ترکیه

رئیس اتاق بازرگانی ازمیر : نگران آینده کشور ترکیه نیستیم
||
اکرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی ازمیر در رابطه با رسیدن کسری حساب جاری به پایین ترین مقدار و رشد دو برابری پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد ترکیه گفت که این ها وقایع خوشحال کننده بوده و افزود...
continue reading