آیوالیک

جایزه به روغن زیتون آیوالیک از سوی آمریکا و ژاپن
||
روغن زیتون آیوالیک در مسابقه « بهترین روغن زیتون » که در آمریکا و ژاپن برگزار شد ، بین سه رتبه نخست قرار گرفت.
continue reading