اجاره خانه در ترکیه

۷/۸ میلیارد لیر برای اجاره مسکن در استانبول پرداخت شد
در سال ۲۰۱۷ در استانبول مجموعا به مساحت ۳۰ میلیون متر مربع و ۲۵۲ هزار و ۲۲۳ مسکن اجاره و در ازای آن سالانه ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیر اجاره پرداخت شده است.
continue reading
مزایای خرید خانه در ترکیه برای خارجیان
اعطای تابعیت برای کسانی که خانه می خرند؛ طبق برنامه ترکیه افراد با تابعیت خارجی، مشروط به عدم خرید در منطقه نظامی در هر جای دلخواه می توانند مسکن خریداری نمایند.
continue reading
آنچه که باید هنگام اجاره خانه در ترکیه دقت شود
اشخاص با تابعیت خارجی که مجوز اقامت در ترکیه را دریافت کرده باشند، می توانند منزل اجاره کنند.هنگام عقد قرارداد اجاره برای خارجیان برای آنکه در آینده مشکل حقوقی پیش نیاید، عقد قرارداد در چارچوب قانون از اهمیت زیادی برخوردار...
continue reading