اخذ تابعیت ترکیه

دریافت شهروندی ترکیه با 250000 دلار,خرید ملک در ترکیه
دریافت شهروندی ترکیه با 250.000 دلار
شرایط و معیارهای مالی سرمایه گذاری که خارجی ها برای اخذ تابعیت ترکیه پیش از این باید رعایت میکردند، کاهش و تسهیل یافت.
continue reading
شرایط اخذ شهروندی در ترکیه و ماده ی قانونی مرتبط
||
با توجه به ماده ۱۱ قانون شهروندی در ترکیه به شماره ۵۹۰۱ ، اشخاص خارجی برای اخذ شهروندی در ترکیه ؛ باید طبق قانون ملی خودشان و اشخاص بدون ملیت ؛ طبق قانون مدنی شماره ۴۷۲۱ ترکیه ، بالغ و...
continue reading