اخذ تابعیت ترک

ازدواج خارجی ها در ترکیه
شرایط ازدواج خارجی ها در ترکیه
هیچ حکمی در رابطه با ازدواج همه در فرانسه یا ایتالیا وجود ندارد. ازدواج دو فرد با تابعیت یکسان و یا دو فرد با تابعیت متفاوت در ترکیه امکان پذیر می باشد.
continue reading
آیا نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند می توانند تابعیت ترک داشته باشند ؟
اخذ تابعیت ترک نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند بستگی به شرایط پدر و مادر دارد . برای اخذ تابعیت ترک نوزاد متولد شده یکی از والدین باید ترک باشند . تابعیت ترک نه بر حسب تولد ، بلکه...
continue reading