قوانین مربوط به مجوز کار در ترکیه

سوالات متداول در زمینه مجوز کار در ترکیه
قانون ۴۸۱۷ مربوط به مجوز کار اتباع خارجی ، به طور کلی خارجیانی که در ترکیه به طور مستقل و وابسته کار می کنند، آنهایی که نزد کارفرما آموزش حرفه ای می بینند و اشخاص حقیقی و حقوقی ای که...
continue reading
اجازه کار برای مهندسین خارجی در ترکیه
مهندسین و معمارانی که آموزش های خود را در دانشکده های تحصیلات تکمیلی گذرانده و یا در خارج از کشور در مراکزی که از سوی مقامات ذیربط و یا موسسه آموزش عالی که توسط شورای عالی آموزش به رسمیت شناخته...
continue reading