یونان

دیدار دیپلمات های یونانی با اتاق بازرگانی ازمیر
Konstantinos Makriyannis مشاور تجاری سفارت یونان در آنکارا ، Samuel Zissis دبیر اول امور اقتصادی و تجاری به دیدار اتاق بازرگانی ازمیر ر فتند.
continue reading