۹ سپتامبر روز آزادی ازمیر

۹ سپتامبر روز آزادی ازمیر,خرید ملک در ترکیه
ازمیر چگونه از اشغال دشمن رهایی یافت: ۹ سپتامبر روز آزادی ازمیر
||
در ترکیه هر سال روز ۹ سپتامبر به عنوان روز آزادی ازمیر از اشغال دشمن جشن گرفته می شود. در این مقاله به مهم ترین تحولاتی که در این روز یعنی روز رهایی ازمیر از اشغال یونانی ها که جزو...
continue reading