AVM

میزان سرمایه گذاری برای مراکز خرید در ترکیه ۵۸ میلیارد دلار است
هولوسی بِلگو رئیس AYD گفت: برای مراکز خرید در ترکیه (AVM) سرمایه ای معادل ۵۸ میلیارد دلار وجود دارد و ۲۵۰ هزار نفر در این مراکز استخدام می شوند.طی فعالیت صورت گرفته تحت عنوان «جلسات گفت وگوهای آناتولی» در شهر...
continue reading