THY

رکورد تاریخی در هواپیمایی ترکیه
||
تعداد مسافرانی که توسط هواپیمایی ترکیه (THY) در ماه فوریه حمل شده اند ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 26 درصدی  به رقم ۵/۱ میلیون نفر رسیده است.
continue reading