تیم ایپک اویز

تیم ایپک اویز

تیم شرکت ایپک اویز

یاشار عمرانی

یاشار عمرانی موسس و مدیرعامل شرکت ایپک یولی آراز

فرزداد صمدیه

فرزاد صمدیه مدیر اجرایی شرکت ایپک یولی آراز

کاوه جعفری

کاوه جعفری مسئول فروش و روابط بین‌الملل در دفتر ازمیر ترکیه

وحید خدایار

وحید خدایار مدیر دفتر ازمیر ایپک یولی آراز