۱۶ مهر

شرایط اخذ شهروندی در ترکیه و ماده ی قانونی مرتبط

شروط لازم

با توجه به  ماده ۱۱ قانون شهروندی در ترکیه به شماره  ۵۹۰۱ ، اشخاص خارجی برای اخذ شهروندی در ترکیه ؛ باید طبق قانون ملی خودشان و اشخاص بدون ملیت طبق قانون مدنی شماره ۴۷۲۱ ترکیه، بالغ و دارای توانایی تشخیص بوده، شرایط زیر را دارا باشند:

 

شرایط اخذ شهروندی در ترکیه

 1. داشتن اقامت بدون وقفه به مدت ۵ سال قبل از تاریخ مراجعه( در طول مدت اقامت خود، حداکثر ۶ ماه فرد می‌توانند خارج از ترکیه حضور داشته باشد.)
 2. خرید اموال غیر منقول در ترکیه یا ایجاد کسب و کار یا سرمایه‌گذاری یا انتقال محل کار و تجارت به ترکیه یا مشغول شدن در یک محل کار با مجوز و مورد تائید یا ازدواج با یک شهروند ترک یا مراجعه به صورت خانوادگی یا داشتن مادر، پدر، خواهر، برادر و یا فرزندی که قبلا حق شهروندی اخذ کرده باشد و یا ادامه تحصیل در ترکیه.
 3. داشتن رفتار مناسب با احساس مسئولیت لازم برای زندگی اجتماعی، جلب اعتماد از طرف اطرافیان، عدم داشتن رفتار و یا عادت‌های مغایر با ارزش‌های جامعه (عدم داشتن سوء پیشینه در کشور ترکیه)
 4. توانایی صحبت کردن به زبان ترکی به میزانی که بتواند با زندگی اجتماعی سازگار باشد.
 5. داشتن درآمد کافی برای تامین معاش خود و افراد تحت تکفل در ترکیه.
 6. عدم داشتن موردی مغایر با امنیت ملی و نظم عمومی.
 7. عدم ابتلا به بیماری واگیردار و غیر قابل درمان.

مدارک لازم برای اخذ شهروندی

 1. فرم ثبت نام ( VAT-3 )
 2. ۲ عدد عکس ۵۰×۶۰ mm  با پس زمینه سفید، معین شده از طرف ICAO و خوانا برای دستگاه.
 3. پاسپورت یا مدرکی مشابه برای مشخص کردن ملیت شخص و در صورتی که شخص بدون ملیت باشد؛ مدرکی برای اثبات آن.
 4. گواهی تولد شامل مشخصات شناسنامه یا مدرک ثبت احوال و یا مدرکی مشایه. در صورت متاهل بودن، ارانه مدرک ثبت احوال یا مشابه برای اثبات نسبت با همسر و فرزندان.
 5.  مدرک وضعیت تاهل و در صورت متاهل بودن، مدرک ازدواج؛ در صورت طلاق گرفتن، مدرک طلاق و در صورت بیوه بودن، مدرکی برای اثبات فوت همسر.
 6.  مدرک گزارش سلامت تائید شده از طرف وزارت بهداشت برای اثبات عدم داشتن بیماری خطرناک.
 7. مدرک مجوز کار، برگه مالیات، تعهد نامه و یا مدارک مشابه برای اثبات توانایی تامین معاش خود و افراد تحت تکفل.
 8. مدرک مشخص کننده تاریخ های ورود و خروج به کشور، اخذ شده از اداره امنیت استان، برای اثبات اقامت بدون وقفه به مدت ۵ سال قبل از تاریخ مراجعه.
 9.  برگه اقامت (به مدت کافی) برای اتمام مراحل شهروندی  بعد از تاریخ مراجعه.
 10.  در صورت وجود حکم دادگاه به علت ارتکاب هرگونه جرم، یک برگه تاییدیه.
 11. در صورت عدم مشخص بودن ماه و روز تولد شخص، مدرکی از مقامات مرتبط برای تکمیل تاریخ تولد.
 12.  فیش پرداخت هزینه خدمات به صندوق مالی.

مواردی که هنگام پر کردن فرم باید دقت شود

 • فرم مورد نظر باید به صورت الکترونیکی، با حروف بزرگ،فونت Arial سایز ۸، پر شود. در صورتی که پر کردن فرم به شکل اینترنتی امکان پذیر نباشد، باید با خودکار یا خودنویس پر شود.
 • در صورتی که نام و یا نام خانوادگی بیش از یک کلمه باشد، هیچ‌گونه اختصاری نباید انجام شود.
 • مشخصات شناسنامه باید با توجه به ترجمه ترکی (تائید شده) شناسنامه پر شود.
 • قسمت (نام ترکی ) و ( نام خانوادگی ترکی ) ، در صورت تمایل نام و نام خانوادگی ترکی پر می‌شود .
 • در صورت تمایل به حفظ نام و نام خانوادگی موجود، این قسمت باید با توجه به اصول نوشتاری ترکی پر شود.
 • در صورتی که تعداد فرزند بیش از ۳ نفر باشد، از فرم دوم استفاده شده و فقط قسمت فرزند پر شده و امضا می‌شود.
 • در صورتی که در هر قسمتی از فرم جای کافی وجود نداشته باشد‌، از فرم دوم استفاده شود و فقط قسمت مورد نظر اضافه شده، امضا می شود.

دقت کنید!

 • در صورتی که اطلاعات فرم ناقص، غیرخوانا و یا بدون امضا باشد، فرم باطل خواهد شد.
 • در صورتی که در مورد مسائل اساسی مربوط به اخذ شهروندی در ترکیه، اطلاعات نادرست بیان شده باشد ، در صورت تشخیص این مورد، حکم اخذ شهروندی باطل خواهد شد.
 • در صورتی که اخذ شهروندی برای فرزندان باشد، مراجعه به همراه آنان انجام شده و با اجرای قانون شهروندی به شماره ۵۹۰۱ برای فرزندان، مدارک ذکر شده در ماده ۳۸ مقررات، به مدارک مراجعه کننده اضافه می‌شود.
 • برای شخص خارجی که در حین مراحل اخذ شهروندی، بیانات دروغ داشته باشد، طبق ماده ۳۷ قانون خدمات جمعیت به شماره ۵۴۹۰ ، حکم مجازات حبس اجرا خواهد شد.
 • شخصی که حین انجام مراحل اخذ شهروندی، مدارک تقلبی ارائه دهد، طبق ماده ۲۰۴ قانون مجازات ترکیه ، به ۲ الی ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

مراحل مراجعه برای اخذ شهروندی در ترکیه

مراجعه به صورت شخصی و یا با وکالت نامه معتبر، به فرمانداری محل مورد نظر انجام می‌شود و ثبت نام از راه‌های دیگر مورد قبول نمی‌باشد.

مراجعه برای اخذ شهروندی در مورد اشخاص غیر بالغ و یا افرادی با عدم توانایی تشخیص، از طریق سرپرست و یا قیم این اشخاص انجام می‌شود.

ثبت نام و مراحل انجام کار بر اساس شماره شناسنامه خارجی انجام می‌شود.

تاریخی که فرم تقاضای شخص ثبت می‌شود، به عنوان تاریخ مراجعه در نظر گرفته خواهد شد.

اشخاص خارجی که طلب اخذ شهروندی در ترکیه را دارند، در طول مدت اقامت خود، حداکثر ۶ ماه می‌توانند خارج از ترکیه حضور داشته باشند. که این ۶ ماه در مدت پیش بینی شده برای اقامت محاسبه می‌شود .

در صورتی که شخص خارجی در طول مدت اقامت خود بیشتر از ۶ ماه را خارج از ترکیه سپری کند و یا بدون داشتن مجوز اقامت معتبر و یا بدون اخذ اقامت، بیش از ۶ ماه را در ترکیه بماند، از مدت اقامت او کسر شده و اقامت های قبل از این تاریخ در نظر گرفته نمی‌شود .

اقامت بدون مجوز قانونی و یا این‌که قانونی بوده ولی نشانگر قصد اقامت در ترکیه نباشد و اخذ برگه اقامت با اهدافی مانند پناهندگی، فرار، آموزش، توریستی، همراهی با فرزند برای تحصیل، درمان و همچنین اقامت در ترکیه با کارت شناسایی پرسنل ماموریتی خارجی به عنوان اقامت معتبر برای اخذ شهروندی به شمار نمی‌رود.

شخصی که با اهداف غیر قابل قبول برای اخذ شهروندی در ترکیه اقامت می‌کند در صورتی که بعدها با دلایل معتبر اخذ اقامت کند، مدت اقامت قبلی نیز در نظر گرفته خواهد شد. (این حکم در مورد اشخاصی که با برگه اقامت توریستی در ترکیه حضور داشته اند، اجرا نمی‌شود.)

مدارکی مانند مدرک تحصیلی و پاسپورت اشخاص خارجی که خواهان اخذ شهروندی در ترکیه هستند، در صورتی که از مقامات معتبر اخذ شده باشد و ترجمه ترکی آن مورد تائید دفترخانه باشد کافی است.

در صورت نیاز، تائید تطبیق برگه‌های اقامتی با اصل آن از طرف استانداری نیز انجام می‌شود.

مطالب فوق از وب‌سایت وزارت داخله و نفوس و اداره اتباع بیگانه جمع آوری و ترجمه شده است.

منبع https://www.nvi.gov.tr/

دیدگاه (2)
محمود
تیر ۵, ۱۳۹۷

برای اخذ اقامت دائم از راه خرید ملک،قیمت ملک حداقل چه میزان باید باشد؟

پاسخ
pofomodir
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

سلام دوست عزیز
لطفا برای مشاوره و ارسال اطلاعات پروژه با شماره های زیر در ارتباط باشید (از طریق واتساپ )
۰۰۹۰۵۳۱۶۲۶۱۴۶۳
۰۰۹۰۵۴۳۴۱۳۱۱۷۳

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید