۲۰ دی

آزمون دانشجویان اتباع خارجی در ترکیه

آخرین به روز رسانی در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۷

دانشگاه هایی که از طریق سایت های رسمی خود پذیرش دانشجویان بین المللی را در آزمون YÖS اعلام کرده اند به قرار زیر می باشند :

دانشگاه آنکارا(آنکارا)

تاریخ آزمون : یکشنبه ، ۱۴ مه۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون : ۱۳مارس – ۲۱آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست دریافت شماره از مرجع : ۱۸آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://ayos.ankara.edu.tr/?p=1891

تاریخ اعلام نتایج : ۲۹ مه۲۰۱۷

دانشگاه آتاترک (ارزوروم)

تاریخ آزمون : یکشنبه ، ۴ ژوئن۲۰۱۷  راس ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ درخواست برای آزمون : ۲۱فوریه ۲۰۱۷- ۲۳آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://oia.atauni.edu.tr/atayos/

آدرس سایت اعلام نتایج : http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/site/index/index

دانشگاه آک دنیز (آنتالیا)

تاریخ آزمون : ۶ شنبه ، مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون : ۱۶ ژانویه- ۱۰ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/

تاریخ نتایج آزمون : ۲۲مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون : ۱-۱۶ آگوست ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=32323336

دانشگاه آناتولی (اسکی شهیر)

تاریخ آزمون : ۹ جولای ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۵:۰۰

آدرس سایت اعلام نتایج : https://www.anadolu.edu.tr/duyurular/anadoluyos-sonuc-belgeleri-yayinlanmistir-1500915392

دانشگاه بالیک اسیر (بالیک اسیر)

تاریخ آزمون : یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ ، ۹ آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون : ۱۶ ژانویه – ۱۲ مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : https://yos.balikesir.edu.tr/

تاریخ اعلام نتایج : ۲۸ آوریل ۲۰۱۷

آدرس سایت اعلام نتایج : https://yos.balikesir.edu.tr/yos2017/Login.aspx

دانشگاه باغچه شهیر (استانبول)

تاریخ آزمون : یکشنبه ، ۲۸ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون : ۲۵- ۱۲ مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.bau.edu.tr/

آدرس سایت اعلام نتایج : http://yos.bau.edu.tr/yos-sonuclari-2017/

دانشگاه باشکنت (آنکارا)

تاریخ آزمون اول : جمعه ، ۳۱ مارس ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون اول : ۱-۲۹ مارس ۲۰۱۷

تاریخ آزمون دوم : جمعه ، ۲ژوئن ۲۰۱۷

تاریخ درخواست برای آزمون دوم : ۲-۳۱ مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos.html

آدرس سایت اعلام نتایج : http://angora.baskent.edu.tr/onkayit/yos_sinav/

دانشگاه جلال بایار (مانیسا)

تاریخ آزمون : شنبه ، ۲۰ مارس۲۰۱۷ ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۲۰ فوریه – ۷مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.cbu.edu.tr/

آدرس سایت اعلام نتایج : http://yos.cbu.edu.tr/

دانشگاه جمهوریت (سیواس)

تاریخ آزمون : یکشنبه ، ساعت ۱۰:۰۰ ، ۲۰ جولای ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۰فوریه- ۳۰ مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/index.php?cubid=&Dil=&d=100&kod=6405c233bc895b487d6db1386b7631b4

تاریخ اعلام نتایج : ۷ جولای ۲۰۱۷

دانشگاه چوکور اووآ (آدانا)

تاریخ آزمون : یکشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۶فوریه- ۷ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://iso.cu.edu.tr/tur/news.html

تاریخ اعلام نتایج : ۱۵ مه ۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://isoexamresult.cu.edu.tr/

دانشگاه دوکوز ایلول (ازمیر)

تاریخ آزمون : ۲۸مه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۶ مارس- ۱۸مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yuob.dpu.edu.tr/index/sayfa/5679/dpuyos-2017-2018-akademik-takvimi

تاریخ اعلام نتایج : ۵ ژوئن ۲۰۱۷

دانشگاه دوزجه (دوزجه)

تاریخ آزمون : ۷-۲۸ ژوئن ۲۰۱۷

دانشگاه ارجیس (کایسری)

تاریخ آزمون : شنبه ، ساعت ۱۳:۰۰ ، ۲۰ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۵فوریه – ۲۱ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.eruyos.com/

دانشگاه اژه (ازمیر)

تاریخ آزمون : ۱۴ مه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۳-۱۴ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://oidb.ege.edu.tr

تاریخ اعلام نتایج : ۵ژوئن ۲۰۱۷ . تبصره : نتایج انتخاب رشته ۳۱ جولای ۲۰۱۷ اعلام خواهد شد .

سایت اعلام نتایج : http://oidb.ege.edu.tr/haber.asp?xon=1327

دانشگاه گازی آنتپ (گازی آنتپ)

تاریخ آزمون پزشکی/ دندانپزشکی : ۱۷جولای ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۵ مه- ۳۰ژوئن ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.gantep.edu.tr/

دانشگاه گدیک (استانبول)

تاریخ آزمون : شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۲مه- ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.gedik.edu.tr/yos/

تاریخ اعلام نتایج : ۱۰جولای ۲۰۱۷

دانشگاه گالاتاسارای (استانبول)

تاریخ آزمون : ۱۲سپتامبر ۲۰۱۷

ساعت آزمون علوم انسانی : ۱۰:۰۰

ساعت آزمون علوم ریاضی : ۱۴:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۱۴-۲۵ آگوست ۲۰۱۷

دانشگاه گیره سون (گیره سون)

تاریخ آزمون : ساعت ۹ ، ۹ جولای ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲ مه- ۱۶ژوئن ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://fso.giresun.edu.tr/

دانشگاه فرات (الازیغ)

تاریخ آزمون : یکشنبه ساعت۱۴ ، ۱۴ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۳آوریل- ۷مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.firat.edu.tr/tr/node/256

دانشگاه حران (شانلی اورفا)

تاریخ آزمون : ۳ژوئن ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۵آوریل- ۱۹مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://uok.harran.edu.tr/tr/duyuru/7686/harran-yos-sinav-basvurusu/

دانشگاه استانبول

تاریخ آزمون : شنبه ساعت۱۵، ۲۹آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۴ژانویه- ۳۱مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.istanbul.edu.tr/

تاریخ اعلام نتایج : ۲۹مه ۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://yos.istanbul.edu.tr/

دانشگاه اینونی (مالاتیا)

تاریخ آزمون : ساعت۱۰ ، ۱۴ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۷ مارس- ساعت۱۷، ۲۸آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.inonu.edu.tr/

دانشگاه کولتور استانبول

تاریخ آزمون : ۶مه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۰:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۶ ژانویه- ۴مه ۲۰۱۷

دانشگاه آیدین استانبول

تاریخ آزمون : شنبه ، ۱۵ آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۸ فوریه- ۱۰ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.aydin.edu.tr/en-us/international/int/Pages/Scholarship-Exam.aspx

داشگاه مدنیت استانبول

تاریخ آزمون : ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۷ مه- ۱ژوئن ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://ogrenciisleri.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular/lisans-programlarina-yurt-disindan-ogrenci-basvurukabul-ve-kayit-takvimi#sthash.usEEFKvk.uJnOUT1g.dpbs

تاریخ اعلام نتایج : ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

دانشگاه کاستانومی (کاستانومی)

تاریخ آزمون : ۱ ژوئن ۲۰۱۷ساعت ۱۴

سایت درخواست دهی : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-13-25-08/menu-duyurlar-tr/2525-duyurular-kuyos2017st-tr

دانشگاه تکنیک کارادنیز (ترابزون)

تاریخ آزمون : یکشنبه ساعت۱۰، ۷ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۶ ژانویه- ۲۱آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.ktu.edu.tr/

تاریخ اعلام نتایج آزمون : ۲۲ مه ۲۰۱۷ ساعت ۱۰

سایت اعلام نتایج : http://yos.ktu.edu.tr/index.php?s=giris

دانشگاه کارابوک (کارابوک)

تاریخ آزمون : ۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۳مه – ۷ ژوئن ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://iso.karabuk.edu.tr/index.aspx

دانشگاه کارامان اوغلی محمد بی (کارامان اوغلی)

آخرین تاریخ درخواست : ۲۸ جولای ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۲سپتامبر ۲۰۱۷

دانشگاه کوجا الی (کوجا الی)

تاریخ آزمون : ۶ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۰ ژانویه- ۱۰ مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.kocaeli.edu.tr/

دانشگاه جامع کافکاسیا (KUNIB)

تاریخ آزمون : ساعت ۹:۳۰ شنبه ، ۳ژوئن ۲۰۱۷

آخرین تاریخ درخواست آزمون : ۲۸ مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.kunibeyos.com/

پی نوشت : آزمون های KÜNİB YÖS برگزار شده در ۲۰۱۷ بر اساس جزوه خواهد بود .

دانشگاه مارمارا (استانبول)

تاریخ آزمون : ۱۳ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۳مارس- ۲۳آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://muyos.marmara.edu.tr/

سایت دوم برای درخواست دهی : https://basvuru.marmara.edu.tr/

تاریخ اعلام نتایج : ۳۱ مه ۲۰۱۷

دانشگاه مرسین (مرسین)

تاریخ آزمون : شبنه ساعت ۱۰ ، ۲۰ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۵ فوریه- ۱۴ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://uluslararasi.mersin.edu.tr/idari/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/uluslararasi/meuyos-2016/meuyos-2017/-basvuru/basvuru-islemleri

تاریخ اعلام نتایج : ۴ ژوئن ۲۰۱۷

دانشگاه صدقی کوجامان (موغلا)

تاریخ آزمون : ۱۳ مه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۰:۳۰

تاریخ درخواست آزمون : ۳آوریل- ۳مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://intstudent.mu.edu.tr/tr

تاریخ اعلام نتایج : ۲۴/۵/۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://intstudent.mu.edu.tr/tr/duyuru/uluslararasi-ogrenci-sinavi-sonuclari-aciklanmistir-27991

دانشگاه مصطفی کمال (هاتای)

تاریخ آزمون : ساعت ۱۴:۰۰ ، ۹مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۴ آوریل- ۵ مه ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.mku.edu.tr/announcementSingle.aspx?sduyuruID=4161

دانشگاه نامیک کمال (تکیرداغ)

تاریخ آزمون : ساعت ۱۴ ، ۶ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۰فوریه- ۲۴مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2499/files/2017%20Y%C3%96S%20BA%C5%9EVURU%20KILAVUZU.pdf

تاریخ اعلام نتایج : ۲۲ مه ۲۰۱۷

دانشگاه پاموک کاله (دنیزلی)

تاریخ آزمون : ۱۰ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۳-۲۱ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/akademik-takvim-16

تاریخ اعلام نتایج : ۱۲ مه ۲۰۱۷

دانشگاه رجب طیب اردوغان (ریزه)

تاریخ آزمون : ۶ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۱۳ مارس- ۲۱ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.erdogan.edu.tr/

دانشگاه سلجوق (قونیه)

تاریخ آزمون : شنبه ساعت۱۱:۰۰ ، ۶ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۸ مارس-۱۴ آوریل

سایت درخواست دهی : https://www.selcuk.edu.tr/suyos/tr?h=40626

تاریخ اعلام نتایج : ۲ ژوئن ۲۰۱۷

دانشگاه سلیمان دمیر ال (اسپارتا)

تاریخ آزمون : شنبه ، ۲۰ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۷فوریه- ۲مه ۲۰۱۷

دانشگاه اوندوکوز ماییس (سامسون)

تاریخ آزمون : شنبه ساعت ۱۳، ۲۲ آوریل ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲ژانویه- ۹ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://ise.omu.edu.tr/tr

تاریخ اعلام نتایج : ۲۲ مه ۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://ais.uzem.omu.edu.tr/

دانشگاه اولوداغ (بورسا)

تاریخ آزمون : شنبه ۶ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲ ژانویه- ۳۱ مارس ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://yos.uludag.edu.tr/sayfa-6-Tercih

تاریخ اعلام نتایج : ۲۰ مه ۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://yos.uludag.edu.tr/sonuc/

دانشگاه تکنیک ییلدیز (استانبول)

تاریخ آزمون : یکشنبه ساعت ۱۰ ،۱۴ مه ۲۰۱۷

تاریخ درخواست آزمون : ۲۳ ژانویه- ۱۴ آوریل ۲۰۱۷

سایت درخواست دهی : http://www.ydok.yildiz.edu.tr/

تاریخ اعلام نتایج : ۲۳ مه ۲۰۱۷

سایت اعلام نتایج : http://www.ydok.yildiz.edu.tr/ais/

دانشگاه صدمین سال (وان)

تاریخ آزمون : ۲۱ مه ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۳:۰۰

تاریخ درخواست آزمون : ۵ آوریل- ۱۵ مه ۲۰۱۷

دیدگاه خود را بنویسید