۲۰ دی

آیا خارجی ها در ترکیه مالیات بر دارایی پرداخت می کنند؟

مالیات بر دارایی را مالک مسکن ، در صورت وجود صاحب حق عمری و رقبی و در صورتی که هیچ کدام وجود نداشته باشند افرادی که ملک را به مانند صاحب آن تصرف کرده اند ، پرداخت می کنند . با این حال آیا خارجیان مالیات املاک پرداخت می کنند ؟ در اینجا به نحوه پرداخت مالیات بر دارایی توسط خارجیان اشاره خواهیم کرد .

شهروندانی که دارای املاک و مستغلات می باشند در زمان های مشخصی از سال ملزم به پرداخت برخی مالیات ها هستند . مالیات بر دارایی نیز جزو یکی از این مالیات ها می باشد .

پرداخت های مربوط به مالیات املاک که برای اموال غیر منقول واقع در مرز ترکیه صورت می گیرد ، براساس ارزش منصفانه اموال غیر منقول ، با نرخ مالیات تعیین شده املاک و مستغلات محاسبه می شود .

زمان پرداخت مالیات املاک هر سال بر حسب تقویم مالیاتی جدید اطلاع رسانی می شود . مطابق آن پرداخت قسط اول برای سال ۲۰۱۵ در ماه های مارس ، آوریل ، مه و زمان قسط دوم : ماه نوامبر می باشد .

پرداخت مالیات بر دارایی به شهرداری ای که ملک در محدوده آن قرار دارد صورت می پذیرد . چنانچه ملک مذکور در خارج شهر قرار گرفته باشد و شهرداری مربوطه از سیستم الکترونیکی بهره مند نباشد ، در این صورت پرداخت مالیاتی از طریق حواله پستی در تمام شهرداری ها و یا به حساب بانکی شهرداری ها به شرط قید شماره مالیاتی املاک می تواند صورت گیرد .

پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات بر دارایی توسط اتباع خارجی یکی از موضوعاتی است که مورد کنجکاوی می باشد . اتباع خارجی در ترکیه می توانند صاحب ملک شوند و بالطبع باید مسئولیت های متعاقب را نیز به عهده بگیرند . برای اتباع خارجی معافیت از مالیات وجود ندارد .

با این حال ، طبق اصول مندرج در قانون مالیات بر املاک و مستغلات ، ساختمان های متعلق به کشورهای خارجی که به عنوان سفارتخانه ها و کنسولگری ها و ساختمان هایی که برای اقامت سفیران و ساختمان های تابعه (تحت شرایط متقابل) و سازمان های بین المللی که مرکز آن ها مستقر در ترکیه است و نیز ساختمان های متعلق به سازمان های بین المللی در ترکیه ، معاف از مالیات املاک و مستغلات می باشند .

دیدگاه خود را بنویسید