۲۰ دی

آیا نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند می توانند تابعیت ترک داشته باشند ؟

اخذ تابعیت ترک نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند بستگی به شرایط پدر و مادر دارد . برای اخذ تابعیت ترک نوزاد متولد شده یکی از والدین باید ترک باشند . تابعیت ترک نه بر حسب تولد ، بلکه بر مبنای تبار کسب می شود . یعنی نوزادی که والدینش اتباع خارجی هستند ، به صرف متولد شدن در ترکیه نمی تواند تابعیت ترک کسب کند .

در ثبت هویت نوزادان متولد شده از والدین خارجی چه راهی باید در پیش گرفته شود ؟ در ثبت هویت نوزادان متولد شده در ترکیه که به دلیل پدر یا مادر (و یا هر دو) خارجی ، جزو اتباع خارجی هستند ، چه روندی باید در پیش گرفته شود ؟ در صورتی که پدر تبعه خارجی باشد ، چنانچه مادر نوزاد ترک باشد ، از بدو تولد نوزاد شهروند ترک محسوب می شود . در صورتی مادر تبعه خارجی و پدر ترک باشد ، نوزاد متولد شده از پدری ترک در ترکیه می تواند دارای شناسنامه تنظیم شده در ترکیه باشد . تحت این شرایط نوزاد متولد شده در ترکیه علاوه بر کسب تابعیت ، در دریافت شناسنامه نیز مانعی نخواهد داشت .

همانگونه که ذکر شد ، با اطلاع رسانی پدر یا مادر به کودک شناسنامه داده خواهد شد. مطابق قانون تابعیت ماده۷/۳ صدور شناسنامه برای نوزاد متولد شده از مادری با تابعیت خارجی طی رابطه خارج از ازدواج چنین می باشد : فرزندی که از پدر ترک و یا مادری غیر ترک در رابطه ای خارج از ازدواج به دنیا بیاید ، در صورتی که اصول و اساس مربوط برای ایجاد نسبیت به جای آورده شود می تواند تابعیت ترک را کسب کند . تصحیح نسب فرزندی که خارج از ازدواج از مادری غیرترک به دنیا آمده ، اثبات پدر به واسطه حکم رسمی ، چنانچه با یکی از روش های شناخت نسبیت با شهروندی ترک مرتبط باشد ، از بدو تولدش شهروند ترک محسوب خواهد شد .

در چنین وضعیتی شرط به جا آورده شدن اساس ایجاد نسبیت وجود دارد . در این شرایط برای صدور شناسنامه ترک هیچ مانعی وجود نخواهد داشت . صدور شناسنامه نوزادی که با تولد تابعیت ترک را کسب کرده ، مستلزم به جای آوردن تعهد اطلاع رسانی می باشد .

ماده ۸ قانون تابعیت برای فرزندان متولد شده در ترکیه که تابعیتشان را از طریق پدر یا مادر نمی توانند کسب کنند :

کودک متولد شده در ترکیه که به دلیل پدر یا مادر خارجی خود نمی تواند با تولد تابعیت هر نوع کشوری را کسب کند ، از بدو تولد شهروند ترک محسوب می شود . در چنین شرایطی کودکی که شهروند ترک محسوب می شود می تواند شناسنامه ترک دریافت کند . برخلاف روند موجود در برخی کشورهای دیگر، تحقق رویداد تولد مستقیم برای کسب شهروندی به تنهایی کفایت نمی کند . همانگونه که در بالا شرح داده شد برای صدور شناسنامه کودکانی که در ترکیه متولد می شوند ، ارتباط مستقیمی با کسب تابعیت ترک دارد . ولی اشخاصی که تابعیت ترک داشته ، یا از بدو تولد شهروند ترک محسوب می شوند ، می توانند شناسنامه ترک داشه باشند .

دیدگاه خود را بنویسید