۲۰ دی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درترکیه دارای ویژگی های خاص

تحت « قانون استخدام پرسنل خارجی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی » مجوز کار تحت قواعد خاصی بوده و راحتی صدور این مجوز هدف گذاری شده است . در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که تحت این پوشش نیستند درخواست های صدور مجوز کار برای پرسنلی که استخدام خواهند شد ، تابع احکام عمومی مذکور (قانون شماره ۴۸۱۷ و مقررات اجرایی)  می باشد .

۲ شرط اصلی تحت قانون استخدام پرسنل خارجی در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تعیین کننده است :

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ویژگی های خاص (که دفاتر ارتباطی را نیز شامل می شود)
 • پرسنل کلیدی خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ویژگی های خاص

شامل شرکت و یا شعبه ای از آن می باشد که تحت پوشش قانون شماره ۴۸۷۵ بوده و حداقل یکی از شرایط ذکر شده در زیر را داشته باشد (مطابق ارزش های ۲۰۱۶) :

 • مشروط به این که مجموع سهم سرمایه شرکای خارجی حداقل ۱.۲۸۳.۹۷۴ لیر ترک باشد ، گردش مالی یک سال اخیر شرکت و یا شعبه آن حداقل ۹۶/۵ میلیون لیر ترک باشد .
 • مشروط به این که مجموع سهم سرمایه شرکای خارجی حداقل ۱.۲۸۳.۹۷۴ لیر ترک باشد ، صادرات یک سال اخیر شرکت و یا شعبه باید حداقل ۱ میلیون دلار آمریکا باشد .
 • مشروط به این که مجموع سهم سرمایه شرکای خارجی حداقل ۱.۲۸۳.۹۷۴ لیر ترک باشد ، در شرکت و یا شعبه طی یک سال اخیر حداقل باید ۲۵۰ نفر پرسنل بیمه شده استخدام شود .
 • در صورتی که شرکت و یا شعبه قصد سرمایه گذاری دارد ، کمترین مقدار سرمایه گذاری پیش بینی شده حداقل باید ۳۲/۱ میلیون لیر باشد .
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حداقل یک کشور خارج از کشور مبدا که شرکت مادر در آن قرار دارد .

پرسنل کلیدی

پرسنل کلیدی به کسی گفته می شود که در شرکت تاسیس شده در ترکیه با شخصیت حقوقی، حداقل یکی از شروط زیر را بتواند داشته باشد :

الف ) حداقل در یکی از حیطه هایی که ذکر می شود ، مشغول بوده و یا صاحب اختیار باشد : شریک شرکت، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، مدیر کل، معاون مدیر کل، مدیر شرکت، دستیار مدیر شرکت و نیز پست های مشابه انجام وظیفه کند .

 • کار در مدیریت ارشد شرکت و یا موقعیت اجرایی
 • مدیریت تمام و یا بخشی از شرکت
 • کنترل و یا بازرسی کار بازرسین ، پرسنل فنی و یا اداری
 • جذب پرسنل جدید ، قطع همکاری با پرسنل موجود و یا پیشنهاد دادن در این زمینه ها

ب ) فردی که دارای اطلاعات پایه ای از خدمات شرکت ، ابزار تحقیق ، تکنیک ها یا مدیریت است.

ج ) حداکثر یک نفر در دفاتر تماس، که اختیار آنها از طرف شرکت مادر در خارج از کشور صادر می شود.

حقوق خارجیان در مرخصی ها

مطابق قانون شماره ۴۹۲ هزینه ها ، مدارک مربوط به مرخصی خارجیان تابع حقوق می باشد . در صورت صلاحیت درخواست مرخصی از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی ، بسته به مدت مرخصی که داده خواهد شد ، باید حقوق پرداخت شود . میزان حقوق هر ساله با مد نظر قرار دادن میزان نرخ تغییر ارزش پول بازبینی شده و در روزنامه رسمی منتشر می شود .

دیدگاه خود را بنویسید