۲۰ دی

شرایط دریافت مجوز کار برای شرکای خارجی شرکت ها در ترکیه

شریک خارجی شرکت خصوصی تاسیس شده در ترکیه باید مجوز اخذ کند . ضرورت مجوز کار شریک خارجی ، مستقل از ساختار شرکت است . اگر شرکتی جزء سهامی خاص یا عام نباشد ، طبق قوانین ترکیه برای این که این اشخاص جزئی از شرکت محسوب شوند ، باید مجوز کار دریافت کنند . به علاوه ، بازه زمانی درخواست مجوز کار برای شرکت های با سرمایه خارجی و شرکت هایی که مستقیما در رده شرکت های خارجی قرار می گیرند می تواند متفاوت باشد .

شرایط دریافت مجوز کار برای شرکای خارجی شرکت ها

 
 

اجرای مجوز کار برای شرکت های با سرمایه خارجی تحت پوشش قانون ۴۸۷۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبوده بلکه ، در قانون ۴۸۱۷ مجوز کار خارجیان قرار گرفته است . اشخاصی که تنها دارنده سرمایه بوده و مجاز به مدیریت و دارای اهداف کاری نیستند ، مطابق قانون ۴۸۱۷ مجوز کار خارجیان ، نمی توانند هدفشان را تنها به عنوان کار نشان دهند . به همراه این شرکای کاری که در برنامه های کاری شرکت به طور فعالی نقش دارند ضروری است که مجوز کار دریافت نمایند . برای دریافت مجوز کار به عنوان شریک خارجی ، علاوه بر دارا بودن معیارهای لازمه توسط کارفرما ، سهم سرمایه شریک خارجی نباید از ۲۰٪ کل سرمایه کمتر بوده و حداقل باید ۴۰هزار لیر باشد .

در درخواست های مجوز کار برای شریک خارجی ، سیستم صدور مجوز کارکنان خارجی در صورتی ضروری است که طی شش ماه گذشته اجازه کار یکساله صادر شده باشد . از این رو در درخواست نخست باید شرط استخدام ۵ نفر پرسنل ترک تمام وقت در محل کار شرکای خارجی اعمال شود .

مطابق قانون جدید ضرورت دریافت مجوز کار برای هیات مدیره شرکت های سهامی عامی که در ترکیه ساکن نیستند و شرکای خارجی شرکت های سهامی خاصی که مسئولیتی در شرکت ندارند ، حذف شده است . اتباع خارجی در کشورمان می توانند با سهام ٪۱۰۰ شرکت تاسیس  و یا تحویل گرفته و یا به شرط کمتر نبودن سهام از ۴۰٪  (برای مجوز کار) می توانند در شرکت ها شریک شوند .

چنانچه شرکت تازه تاسیس شده باشد ، وجود سرمایه پرداخت شده ۱۰۰هزار لیر کافی خواهد بود ، در ۶ ماهه نخست استخدام ۵ نیروی با تابعیت ترک اجباری نیست . اما به دنبال سپری شدن ۶ ماه از تاسیس شرکت ، ملزم به استخدام ۵ نیروی ترک می باشد ، برای شریک خارجی چنین شرکتی درخواست تمدید از جانب وزارت کار رد خواهد شد .

در شرایطی که بیش از ۶ ماه از تاریخ تاسیس شرکت گذشته باشد ، جهت دریافت مجوز کار برای شرکت تاسیسی با شریک خارجی باید سرمایه پرداخت شده حداقل ۱۰۰هزار لیر بوده و ۵ نفر نیروی کار ترک مشغول به کار باشند . در شرایطی که سرمایه پرداختی ۱۰۰هزار لیر نباشد نیز باید گردش مالی برای دوره های قبلی ۸۰۰ هزار لیر و بالاتر باشد .

اگر مدیر شرکت از اتباع خارجی باشد ، دریافت مجوز کار برای وی ضروری خواهد بود . در وضعیتی که شریک خارجی دارای مجوز اقامت معتبر باشد ، از داخل کشور و در صورت عدم وجود آن از طریق سفارت ترکیه در کشوری که تابعیت آن را دارد ، برای درخواست مجوز کار اقدام می شود .

شهروندان سوریه می توانند به واسطه سفارت خانه های ترکیه در عربستان سعودی ، لبنان و کویت برای درخواست مجوز کار از خارج کشور شماره های مرجع مربوطه را دریافت کنند .

یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در درخواست تمدید مجوز کار در پایان سال اول ، عدم بدهی مالیاتی ، بیمه و پیکربندی شرکت باید مورد توجه قرار گیرد .

شریک خارجی شرکتی که در ۶ ماه نخست از استخدم ۵ پرسنل ترک معاف بوده و در ۶ ماه بعدی از این کار خودداری کند ، مشروط به یک بار می تواند مجو کار را تمدید کند  .

سرمایه پرداخت شده شرکت های با شرکای خارجی نمی تواند کمتر از ۱۰۰هزار لیر باشد ، در شرکت های تازه تاسیس شده با شریک خارجی در ۶ ماه نخست شرط کار ۵ نیروی ترک بیمه شده وجود ندارد . در شرکت های با شریک خارجی که۶ ماه از تاسیسشان گذشته ، برای این که شریک خارجی بتواند مجوز کار دریافت نماید ، اشتغال ۵ نیروی ترک بیمه شده در شرکت الزم می باشد ، در این شرط هیچ تبصره ای وجود ندارد . در شرایطی که سرمایه پرداخت شده شرکت ۱۰۰هزار لیر باشد ، شریک خارجی شرکت باید حداقل ۴۰ درصد سهام را دارا باشد ، در صورتی که این سرمایه ۲۰۰هزار لیر و یا بیشتر باشد ، داشتن سهم ۲۰ درصدی برای شریک خارجی کافی خواهد بود ، شرکای خارجی با سهام کمتر از ۲۰ درصد نیز نمی توانند مجوز کار دریافت کنند .

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای خواست های مجوز کار شرکای خارجی داخل کشور

 • تقاضانامه
 • سند فعالیت دریافت شده از اتاق بازرگانی
 • ترازنامه تایید شده توسط مشاور مالی معتبر و یا اداره مالیات
 • آگهی روزنامه تجاری نشان دهنده آخرین شراکت و ساختار سرمایه مربوط به موسسه
 • وکالتنامه

مدارک درخواستی از شریک خارجی

 • مجوز اقامت (حداقل ۶ ماهه)
 • گذر نامه حاوی اطلاعات شخصی
 • دیپلم و یا مدرک تحصیلی تایید و ترجمه شده توسط دفتراسناد رسمی
 • ۱ قطعه عکس

اطلاعات درخواستی از شریک خارجی

 • شماره بیمه محل کار
 • شماره تماس
 • وضعیت تاهل
 • آدرس محل سکونت خارج از کشور
 • آدرس محل سکونت داخل کشور
 • اطلاعات و مدارک شخص خارجی درخواست شده در خارج کشور

درخواست از طریق کنسولگری

 • تقاضانامه برای کنسولگری
 • قرارداد کاری برای مدت معین
 • سوء پیشینه
 • گواهی تولد
 • آگهی روزنامه تجاری
 • گواهی مالیات
 • بخشنامه حاوی امضاهای مربوطه
 • درخواست وزارتخانه

درخواست نامه

 • سند فعالیت دریافت شده از اتاق بازرگانی
 • ترازنامه تایید شده توسط مشاور مالی معتبر و یا اداره مالیات
 • آگهی روزنامه تجاری نشان دهنده آخرین شراکت و ساختار سرمایه مربوط به موسسه
 • وکالتنامه

مدارک درخواستی از شخص خارجی

 • گذر نامه حاوی اطلاعات شخصی
 • دیپلم و یا مدرک تحصیلی تایید و ترجمه شده توسط دفتراسناد رسمی
 • ۱ قطعه عکس

در اولین درخواست مجوز کار ۱ ساله صادر می شود ، ۲ ماه قبل از اتمام مجوز ۱ ساله اقدام برای درخواست تمدید باید صورت گیرد . برای درخواست های تمدید ، شرکت باید دارای عدم بدهی مالیاتی و بیمه بوده و پرداخت اضافه کاری به طور کامل نشان داده شود .

 

دیدگاه خود را بنویسید