۲۰ دی

معافیت مالیاتی املاک در سال ۲۰۱۵ در ترکیه

طبق قانون مالیات بر دارایی ، مالیاتی که صاحبان زمین ، ملک و مسکن هر ساله باید پرداخت کنند به عنوان مالیات بر دارایی تعریف می شود . مطابق قانون شماره۱۳۱۹ ، مالیات بر دارایی پرداخت می شود . پرداخت این مالیات هر سال در دو قسط مساوی صورت می گیرد. قسط اول در ماه های مارس ، آوریل و مه و دومین قسط نیز در ماه نوامبر صورت می گیرد .

با توجه به مقرراتی که به طور صریح در قانون مالیات بر املاک و مستغلات شماره ۱۳۱۹ ذکر شده است، موسساتی که مالیات ساختمان و زمین (مشروط بر اجاره نکردن) پرداخت نخواهد کرد به شرح زیر می باشند : ادارات با بودجه خاص، شهرداری ها، ادارات دولتی ویژه، اشخاص حقوقی روستا، دانشگاه های ایجاد شده توسط قانون، ساختمان انجمن های مفید برای منافع عمومی، ساختمان های دولتی، بسیاری از غیرمنقول هایی که به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود، شامل معافیت مالیاتی می باشند .

خارج از این ها بازنشستگانی که دارای یک مسکن زیر ۲۰۰ متر هستند ، افرادی که هیچ گونه درآمدی ندارند ، بستگان شهید ، معلولین و جانبازان ، بیوه ها و یتیم های شهیدان نیز جزو افراد معاف از مالیات هستند . ولی برای برخورداری از این معافیت این اشخاص حتما باید برای اثبات وضعیتشان با مدرکی به شهرداری ها مراجعه کنند .

برای اشخاصی که از معافیت خود بی خبرند ، استرداد مالیات پرداخت شده ممکن می باشد . مطابق حکم مالیاتی شماره ۰۰۶.۰۱-۲۵۸۰، ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ وزارت دارایی ، چنانچه افراد مالیات خویش را پرداخت کرده و همچنین مشمول معافیت مالیاتی باشند ، مالیات پرداخت شده را می توانند پس بگیرند .

واریز مالیات به شهرداری های وابسته صورت می گیرد . در صورتی که غیرمنقول در خارج شهر قرار گرفته باشد ، در این صورت پرداخت مالیاتی از طریق حواله پستی در تمام شهرداری ها و یا به حساب بانکی شهرداری ها به شرط قید شماره مالیاتی املاک می تواند صورت گیرد .

دیدگاه خود را بنویسید