۲۴ بهمن

آخرین وضعیت از پروژه ای که فاصله ازمیر- آنکارا را به ۳/۵ ساعت کاهش خواهد داد

بخش آنکارا- اوشاک خط قطار پرسرعت ازمیر- آنکارا که مسافت را به ۳/۵ ساعت کاهش خواهد داد تا آخر سال ۲۰۱۹ به پایان خواهد رسید .

 

ازمیر- آنکارا

احمد آرسلان :

احمد آرسلان، وزیر حمل ونقل، ارتباطات دریایی طی برنامه بازدید از اوشاک، از محل ساخت خط باناز- اشمه پروژه قطار پرسرعت ازمیر- آنکارا را بررسی نمود . وی در مورد این پروژه که مسافت ازمیر- آنکارا را به ۳/۵ ساعت کاهش خواهد داد توضیحاتی ارائه داد . او بیان کرد که خط بخش پولات- اوشاک تا آخر سال ۲۰۱۹ تمام خواهد شد . وی افزود : سفر با قطار بین آنکارا- ازمیر حدودا ۱۴ ساعت به طول می انجامید که با این پروژه این میزان به ۴/۵ ساعت کاهش خواهد یافت . اگر اوشاک را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، مسافت بین اوشاک- ازمیر ۱/۵ ساعت و اوشاک- آنکارا نیز ۲ ساعت طول خواهد کشید . هدفمندیم تا قبل پایان سال ۲۰۱۹ بخشی از پولاتلی آفیون کاراحیصار تا اوشاک را راه اندازی کنیم و در ادامه شبکه را تا ازمیر به پایان برسانیم .

منبع : http://www.trthaber.com/

دیدگاه خود را بنویسید