۱۶ اسفند

کشور ترکیه ، در حال رسیدن به موفقیتی ثبت شدنی در تاریخ

رئیس اتاق بازرگانی ازمیر اکرم دمیرتاش با ارزیابی ارقام رشد گفت: «در حال رسیدن به موفقیتی ثبت شدنی در تاریخ هستیم. با امید به آینده کشورمان می نگریم.» او گفت، در سال ۲۰۱۶ اقتصاد کشور ترکیه رشد ۴/۲ درصدی داشته، وی با بیان این که در سال ۲۰۱۷ ترکیه در این زمینه رکورد زده، به دنبال رشد ۵ درصدی تحقق یافته در ۶ ماهه نخست سال، رشد ۱۱/۱ درصدی در سه ماهه سوم سال بزرگترین رشد سه ماهه در ۶ سال اخیر می باشد.

بار دیگر در زمینه رشد، رکورد جهانی زدیم. با وجود خطرات ژئوپلیتیکی و بی ثباتی سیاسی در منطقه مان، تحقق چنین رشدی داستان یک موفقیت واقعی به شمار می رود.» او افزود اثرات مثبت رونق و تقاضای داخلی افزایش یافته  با سیاست های تشویقی  وحمایتی دولت، منجر به تاثیر مثبت در بازارهای عمده صادرات به ویژه در اروپا و افزایش تقاضای خارجی ، سبب افزایش صادرات شده و در نتیجه در سال ۲۰۱۷ در رشد سرمایه گذاری و صادرات موثر واقع شده است.

امید بیشتر به آینده

دمیرتاش هنگام بررسی فعالیت هایی که تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، با اشاره به رشد نسبت به همان سه ماهه سال قبل در بخش کشاورزی به میزان ۲/۸ ٪، بخش صنعت ۱۴/۸٪ ، بخش ساخت و ساز ۱۸/۷ ٪ گفت: « بار دیگر شاهد آنیم که بخش ساخت و ساز در رشد، سهم بزرگی دارد. ساخت و ساز به مانند نیرو ی محرکه برای اقتصاد به شمار می رود.

از سویی دیگر تاثیر صنعت نیز مهم می باشد. بعد از نرخ رشد تاریخی در سه ماهه سوم، اقتصاددان ها برآورد رشد سالانه خود را بین ۵/۶٪ و ۷/۵ ٪ تجدید نظر کرده اند. رشد عظیم بار دیگر برای همه روحیه ای مضاعف ایجاد کرد. اکنون خیلی بیشتر به آینده ترکیه امیدواریم. چناچه این رشد با کاهش نرخ تورم دو رقمی به تک رقمی و کاهش نرخ بهره نیز تقویت شود، رشد ترکیه بیش از این نیز خواهد بود و به سرعت از سطح درآمد متوسط خارج شده و در بین کشورهای ثروتمند جهان هر چه بیشتر رشد خواهیم کرد.

دیدگاه خود را بنویسید