۲۰ اسفند

نمایشگاه عکس به نفع کودکان سرطانی در اتاق بازرگانی ازمیر

نمایشگاه عکس مولانا به نفع کودکان سرطانی متشکل از عکس های رشات بوداک عضو مجمع اتاق بازرگانی ازمیر در سالن نمایشگاه ایتو برگزار شد

رشات بوداک که در دورهمی شکل یافته به سبب نمایشگاه عکس سخنرانی کرد گفت: با هدف حمایت از انجمن کودکان سرطانی این نمایشگاه را برپا کرده است. چراکه از دست دادن یک فرزند نیز مانند آتش سوزانی برای همه ما می باشد. درآمد حاصله از این نمایشگاه به آینده کودکان و همه ما کمک خواهد کرد. به عنوان کانسپت نیز، مولانا را برگزیدم. چون در جهانی که روز به روز به سمت ماشینی شدن پیش می رود، محبت، عشق و صلحی که مولانا نماینده آن است بسیار مهم بوده و امیدوارم همه این ها بر جهان حاکم باشد.»

بِرچین اِدیرنه مسئول روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان سرطانی (LÖSEV ) ازمیر همراه با رشات بوداک از اکرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی ازمیر و ربیعی آک دوراک رئیس مجمع ایتو به دلیل حمایت هایشان از LÖSEV قدردانی کردند.

ربیعی آک دوراک رئیس مجمع ایتو نیز ضمن تشکر از رشات بوداک گفت: «به دلیل داشتن چنین عضو مجمع با استعدادی مفتخر هستم». وی با اشاره به اهمیت و معنای حمایت از LÖSEV از این نمایشگاه افزود: «از دست دادن یک کودک، به معنای از دست دادن همه کودکان است. همه ما باید اقداماتی علیه این مهم انجام دهیم. دمیرتاش هم با خرید یکی از آثار بوداک از سوی اتاق بازرگانی به نفع LÖSEV در کنار سایر اعضای مجمع که بخش اعظم سایر آثار موجود را خریداری کردند، کمک های مالی به LÖSEV انجام دادند.

منبع : http://www.izto.org.tr/tr/ehaber/type/read/id/4815

دیدگاه خود را بنویسید