۲۱ اسفند

دیدار دیپلمات های یونانی با اتاق بازرگانی ازمیر

Konstantinos Makriyannis مشاور تجاری سفارت یونان در آنکارا ، Samuel Zissis دبیر اول امور اقتصادی و تجاری به دیدار اتاق بازرگانی ازمیر ر فتند.

جونیت آلتین کاپی معاون رئیس هیئت مدیره به همراه خزانه دار باکر شاهین ار و فردوس غمزه اورون عضو هیئت مدیره در زمینه اقتصاد ازمیر و اقدامات اتاق بازرگانی ازمیر اطلاعاتی ارائه کردند. گولچ با اشاره به این که ازمیر در زمینه تجارت، صنعت، گردشگری و کشاورزی اقتصادی قوی محسوب می شود افزود: «۱۰٪ درآمد ملی کشور ما در ازمیر تولید می شود.»

وی که به اهمیت روابط با یونان اشاره کرده بود گفت: طبق گفته رئیس هیئت مدیره مان آقای اکرم دمیرتاش که آسان ترین تجارت با نزدیک ترین صورت می گیرد، برای توسعه روابط با یونان بیش از ۲۰ سال است که اقداماتی صورت می گیرد. به رهبری او فعالیت های زیادی انجام می دهیم. حجم تجاری ازمیر با یونان به سرعت در حال افزایش است. به طوری که در ترکیه ۷۴۵ و در ازمیر نیز ۸۵ شرکت با سرمایه یونانی وجود دارد. ما خواهان دیدن سرمایه گذاران یونانی بیشتری در ازمیر هستیم.»

Konstantinos Makriyannis مشاور تجاری سفارت یونان در آنکارا نیز با بیان این که روابط بین دو کشور چه به لحاظ تجاری و چه گردشگری گسترش پیدا کرده است گفت: کشورمان سال گذشته ۱/۶٪ رشد داشته و امسال نیز ۲/۵٪ رشد خواهد کرد. رشد ترکیه هم بالذاته سریع می باشد. بر این عقیده ام که این تحولات برای روابط بین دو کشور سودمند واقع خواهد شد.

منبع : http://www.izto.org.tr/tr/ehaber/type/read/id/4803

دیدگاه خود را بنویسید