۲۲ اسفند

کشتی غرق شده در خلیج ازمیر بعد از ۲۰۰ سال پیدا شد

متخصصین دانشکده علوم و فناوری های دریایی دانشگاه ۹ ایلول در حوالی چیغلی کشتی ای را که حدس زده می شود ۲۰۰ سال پیش غرق شده باشد را پیدا کردند .

طبق بیانیه صادره از سوی شهرداری ازمیر تحت پروژه اجرایی با نام « بازسازی خلیج و بندر ازمیر» توسط متخصصین دانشکده علوم و فناوری های دریایی دانشگاه ۹ ایلول در حوالی چیغلی (çığlı) کشتی غرق شده ای را شناسایی کردند . در این کشتی که اسکله اصلی آن آسیب ندیده است گمان می رود که به دلیل نقص فنی غرق شده باشد . به گفته دکتر محمد دومان استاد دانشکده علوم و فناوری های دریایی دانشگاه ۹ ایلول کشتی غرق شده در عمق ۴۲ متری، دارای طول ۷۸ متر و عرض ۸ متر بوده است .

به گفته دومان این پنجمین کشتی غرق شده می باشد که پیدا شده است که اکنون این کشتی ها به عنوان صخره در خلیخ عمل می کنند . او می گوید توسط دوربین های زیردریایی بدون دخالت انسان، تصویر برداری هایی را انجام خواهند داد تا به جزئیات بیشتری در این رابطه دست پیدا کنند .

وی افزود : « گفته می شود در حین جنگ یونانیانی که ازمیر را ترک می کردند، موزه ازمیر را خالی کرده و قصد حمل آن را با این کشتی داشتند که یکی از قهرمانان آن زمان با غرق  کردن کشتی مانع این کار می شود . اما این کشتی مشابه انواع تجاری که در سال ۱۸۰۰ از استانبول به ازمیر بار حمل می کردند نیز می باشد . وی خرسندی خود را از کشف چنین اثر باستانی در دریا بیان کرد و گفت به طور قطع نمی دانیم که دلیل غرق شدن آن از نقص فنی بوده و یا طوفان ، اما اثر واضحی از ضربه به روی آن وجود ندارد . به دلیل این که به شکل خوابیده قرار دارد امکان دارد غرق شدن آن ناشی از سوراخی در بدنه بوده باشد . طی روزهای آینده که تصاویر دقیق تری از آن کسب کرده ایم به اطلاعات دقیق تری دست خواهیم یافت .

منبع : http://www.trthaber.com/haber/turkiye/izmir-korfezinde-200-yil-once-batan-gemi-bulundu-317769.html

دیدگاه خود را بنویسید