۲۷ اسفند

شرایط استخدام معلمین خارجی در ترکیه

آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ : وزارت کار جهت صدور مجوز کار برای معلمین خارجی در ترکیه که در موسسات آموزش غیرانتفاعی کار خواهند کرد یک سری ترتیباتی را ارائه کرده است ؛ مطابق این ترتیبات :

  • ضمن صدور مجوز به خارجیانی که در موسسات آموزش غیرانتفاعی به عنوان دبیر اشتغال نخواهند داشت تعداد دانش آموزان موسسه و پرسنل ترک مد نظر قرار خواهد گرفت، در موسساتی که تعداد دانش‌ آموزان کم باشد، برای مجوز های اخذ شده در سمت هایی نظیر پرسنل روابط عمومی، پرسنل روابط مهمان و … امکان اجرای محدودیت هایی وجود خواهد داشت .
  • در شرایطی که موسسات آموزش غیرانتفاعی در خارج از کشور شعبات و دانش آموزان خارجی داشته باشد نیز محدودیت مذکور در بالا کم تر اجرا خواهد شد .
  • در توجیهی که به طور خلاصه در زمینه سمت شغلی درخواستی توسط شخص خارجی به صورت جداگانه در تقاضانامه ای نوشته می شود به طور گسترده در مورد وظیفه ای که ایفا خواهد کرد به وزارت خانه توضیح داده می شود .
  • برای معلمینی که از وزارت آموزش و پرورش مجوز اولیه را اخذ کرده اند تغییری در معیارهای مجوز کار ایجاد نشده است .

تدوین :

در نتیجه بررسی اسناد ضمیمه، در صورتی که خواستار اشتغال شخص خارجی مورد بحث در موسسه تان به عنوان پرسنل منابع انسانی شده اید با توجه به استدلال وضعیت ذکر شده در زمینه اشتغال فرد خارجی، تعداد پرسنل ترک موجود ( لیست شده بر اساس مدرسین و دیگر کارکنان) و در صورت غربال گری درخواست نامه مشروح ، مبنی بر شرح شغل شخص خارجی در سیستم ، فرآیندهایتان می تواند ادامه پیدا کند .

برای معلمینی که در موسسات آموزش غیرانتفاعی وابسته به وزرات آموزش و پرورش ایفای وظیفه خواهند کرد مدرک معادل دریافت شده از انجمن آموزش عالی و پیش نویس مجوز(سند صلاحیت شغلی) اجباری می باشد .

  • برای موسساتی که دبیران خارجی استخدام خواهند کرد « مجوز تاسیس و آغاز به آموزش» و «مجوز کار» ضروری می باشد.
  • برای اینکه شهروندان انگلیسی بتوانند به عنوان دبیر زبان کار کنند نیازی به مدرک و یا صلاحیت شغلی نمی باشد .
  • دبیران خارجی متاهل با شهروندان ترک در صورت اتمام ۳ سال و یا داشتن فرزند ، به غیر از مدرک معادل نیازی به چیز دیگری نخواهند داشت .

منبع : https://www.atakurumsal.com/yabanci-ogretmen-calisma-izni

دیدگاه خود را بنویسید