۰۸ فروردین

تشویق ها و حمایت های دولت ترکیه از بخش گردشگری

تشویق و حمایت های دولتی در افزایش تعداد گردشگران کشور ترکیه نقش زیادی دارد. یکی از مهم ترین ترتیبات قانونی در راستای بهبود این بخش در ترکیه مربوط به قانون شماره ۲۶۳۴ حمایت گردشگری می باشد. سرمایه گذاری در بخش های هتل و گردشگری بر حسب موضوع، از سوی وزارت اقتصاد مورد حمایت قرار می گیرد و متعاقبا در سایت https://eb.ticaret.gov.tr به طور کامل اطلاع رسانی می شوند . میزان حمایت بر حسب مورد سرمایه گذاری می تواند متغیر باشد. در کشور ترکیه مقادیر حمایت ها به لحاظ قانون  به ۶ بخش تقسیم می شود. برای مثال مبلغ انگیزشی برای کارآفرینانی که می خواهند در زمینه هتل سرمایه گذاری کنند، بسته به این که قبل یا بعد از تاریخ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ بخواهند این کار را انجام دهند با در نظر گرفتن این که در محدوده مناطق صنعتی سازمان یافته باشد یا نه، تغییر خواهد کرد؛

 • تخفیف مالیاتی
 • سهم کارفرمایان از حق بیمه
 • پشتیبانی از بهره
 • تخصیص منطقه جهت سرمایه گذاری
 • معافیت مالیاتی
 • معافیت مالیاتی گمرکی
 • و از تشویق هایی از قبیل حداقل سرمایه گذاری ثابت منطقه ای بهره مند می شوند و میزان مبلغ این حمایت ها نیز برحسب محل سرمایه گذاری که در آن واقع شده اند، متغیر خواهد بود.

برای مثال در مناطق توسعه و حفاظت از فرهنگ و گردشگری و یا گردشگری آب های گرم  میزان سرمایه گذاری های اقامت مسافرین از پشتیبانی منطقه پنجم بهره مند خواهند شد.

در روزنامه رسمی به شماره ۲۹۴۵۰ تاریخ ۲۰۱۵/۸/۱۹، « در راستای اجرای تغییرات در تصمیم حمایت از تجارت خدماتی درآمد ارز خارجی » منتشر شده بود. طبق این موسسات خصوصی بهداشت و درمان و یا شرکت های هواپیمایی که با وزارت اقتصاد پروتکل امضا کرده بودند، به منظور درمان بیمارها:

۱) در صورت انتقال به ترکیه با پروازسیستمی، هزینه های سفر با هواپیما و یا سایر هزینه های حمل و نقل به ازای هر بیمار به میزان ٪۵۰ و حداکثر ۱۰۰ دلار آمریکا،

۲) در صورت انتقال به ترکیه با پرواز چارتری به شرط حداکثر۲۰۰ دلار آمریکا به ازای هر بیمار هزینه های حمل و نقلی پرداخت خواهند شد.

در حوزه حمایت های شرکت در نمایشگاه های گردشگری خارج از کشور:

 • اطلاعیه مربوط به برگزاری و ارزیابی سمینار (۲۰۱۵/۵)
 • اطلاعیه مربوط به حمایت از مشارکت در نمایشگاه های خارج از کشور (۲۰۰۹/۵)
 • اطلاعیه شماره ۲۰۰۹-۵ در رابطه با اصول و اساس اجرای حمایت از مشارکت در نمایشگاه های خارج از کشور
 • در راستای تصمیم مرتبط با نمایشگاه های داخلی بین المللی معتبر بخش ها (شماره: ۲۰۱۴/۴) نیز حمایت در بخش های مختلف صورت گرفته و جزئیات در سایت ekonomi.gov.tr موجود می باشد. در همین آدرس تحت عنوان «حمایت های بخش فرهنگ و گردشگری» در ارتباط با موضوعات زیر نیز امکان دسترسی به جزئیات بیشتر وجود دارد.

از سویی دیگر:

 • حمایت های مرتبط با قانون تشویق های گردشگری
 • حمایت های مرتبط با فیلم های سینمایی
 • معافیت مالیاتی برای تهیه کنندگان فیلم های سینمایی خارجی
 • و مواردی از قبیل تخفیف مالیاتی برای اسپانسرهای فرهنگی نیز وجود دارد.

دیدگاه خود را بنویسید