۱۴ فروردین

رکورد تاریخی در هواپیمایی ترکیه

تعداد مسافرانی که توسط هواپیمایی ترکیه (THY) در ماه فوریه حمل شده اند ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی  به رقم ۵/۱ میلیون نفر رسیده است.

تعداد مسافرانی که توسط هواپیمایی ترکیه (THY) در ماه فوریه حمل شده اند ، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی  به رقم ۵/۱ میلیون نفر رسیده است . طبق بیانیه صادر شده از سوی مشاوره مطبوعاتی شرکت هواپیمایی ترکیه ، برای نخستین بار در تاریخ این شرکت به بالاترین رقم مسافر در ماه فوریه دست یافته شده است . THY با ۷۹/۹ درصد  به بالاترین میزان ازدحام در ماه فوریه دست پیدا کرد . در این ماه که ظرفیت ( عرضه ، صندلی ، کیلومتر ) ۱۴ درصد افزایش داشته است ، مجموع کل پر شدگی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۶/۴ امتیاز به ۷۹/۷ درصد ، میزان پر شدن در خطوط خارجی نیز با افزایش ۶/۶ امتیازی به رقم ۷۹/۱ درصد رسید .

رشد سریع افزایش در تقاضا که از ماه جولای سال گذشته آغاز شده است ، با افزایش ۲۴ درصدی در ماه فوریه سال ۲۰۱۸  نیز ادامه یافت . بدون احتساب مسافرین ترانزیت خارجی در تعداد مسافرین خارجی ۲۷ درصد افزایش دیده شده است . حجم بسته های پستی حمل شده در این ماه ، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹/۴ درصد افزایش پیدا کرده است . مناطقی که بیشترین سهم را در این رشد داشته اند با ۶۱ درصد افزایش خاورمیانه ، ۵۲ درصد افزایش آمریکای شمالی و ۳۹ درصد افزایش اروپا بوده اند .

در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان تعداد مسافرین افزایش داشته است . آمریکای شمالی با ۱۱/۱ امتیاز ، آفریقا با ۹/۹ امتیاز و اروپا نیز با ۶/۳ امتیاز جزو مناطقی بودند که بیشترین افزایش را داشته اند .

در ماه های ژانویه – فوریه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۷ درصدی در تقاضا مشاهده شده و میزان مسافرین با افزایش ۳۱ درصدی به رقم ۱۰/۸ میلیون نفر رسیده است .

میزان کل مسافرین در دوره ژانویه – فوریه با افزایش ۶/۹ امتیازی به ۷۹/۷ درصد رسید ، در حالی که میزان مسافرین خارجی با افزایش ۷/۱ امتیازی به میزان ۷۸/۸ درصد صعود کرد .

به همراه صعود چشمگیر در حجم بسته های پستی ماه فوریه مجموع کل محموله های پستی حمل شده در ماه های ژانویه – فوریه نسبت به سال قبل با افزایش ۴۴ درصدی به رقم ۱۹۵ هزار تن رسید .

منبع :http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turk-hava-yollarindan-tarihi-rekor-354944.html

دیدگاه خود را بنویسید