۱۵ فروردین

توزیع وظایف در اتاق بازرگانی ازمیر صورت گرفت

در جلسه هیئت مدیره اتاق بازرگانی ازمیر تشکیل شده در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸، توزیع وظایف جدید صورت گرفت. این جلسه که به مدیریت رئیس هیئت مدیره اتاق، اکرم دمیرتاش صورت پذیرفت، با اتفاق آرا جونیت آلتین کاپی به عنوان معاون رئیس هیئت مدیره و بکئیر شاهین ار به عنوان عضو هیئت مدیره حسابداری منصوب شدند. دمیرتاش ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای توزیع وظایف جدید گفت: «اعضای ما برای توسعه تجارت اتاق و شهرمان به تلاش های خود با سرعت هر چه بیشتر ادامه خواهند داد. »

چه کسانی در مدیریت اتاق بازرگانی قرار دارند؟

اکرم دمیرتاش- رئیس هیئت مدیره، جونیت گولچ- نایب رئیس هیئت مدیره، جونیت آلتین کاپی- نایب رئیس هیئت مدیره، بکئیر شاهین ار- عضو هیئت مدیره حسابداری، امره ایل آلان- عضو هیئت مدیره، فیردس غمزه اورون- عضو هیئت مدیره، فیلیز آوجی- عضو هیئت مدیره ، موژدات یاووز- عضو هیئت مدیره، اوغوزهان یاشار- عضو هیئت مدیره، سردار گوکهان آریکان- عضو هیئت مدیره، ویسل مراد- عضو هیئت مدیره

دیدگاه خود را بنویسید