۱۵ فروردین

منابع مالی و سیستم بانکداری در ترکیه

در بخش منابع مالی ترکیه، که عمدتا از حوزه بانکداری تشکیل شده است این بخش نزدیک به ۶۰ درصد سهم را  به خود اختصاص داده است. خدمات بیمه و دیگر خدمات مالی نیز دارای پتانسیل قابل توجهی برای رشد می باشند. بخش خدمات مالی بسیاری از بخش ها از قبیل بانک های سپرده، بانک های توسعه و سرمایه گذاری، بانک های مشارکتی، بازار سرمایه، بیمه، لیزینگ مالی، تامین مالی تولید و مصرف کننده و سیستم بازنشتگی فردی را در بر می گیرد. در ازمیر در بخش مالی ، بانک ها سهم بزرگی را دارا می باشند.

مطابق داده‌های نهاد تنظیم و نظارت بر بانکداری :

از تاریخ دسامبر ۲۰۱۷ میزان کل سپرده های بانکی در ازمیر ۸۹/۶ میلیارد لیر وکل وام های نقدی به ۱۰۹۱میلیارد لیر رسیده است. میزان کل وام های نقدی درخواست شده ۳/۴ میلیارد لیر بوده است. نسبت کل سپرده ها به کل وام های نقدی ۱۲۱٫۸۱٪ است. میزان کل وام های نقدی درخواست شده ۳/۴ ٪بوده است.

از دسامبر ۲۰۱۷ در ازمیر در بخش تجارت عمده فروشی و کمیسیون ۹/۹ میلیارد لیر ترک، ۵/۲ میلیارد لیر بخش کشاورزی و شیلات، ۳/۵میلیارد بخش فلزات و معادن کار شده، ۴/۵ میلیارد بخش صنایع غذایی، مشروبات و دخانیات، ۵ میلیارد بخش ساخت و ساز، ۳/۸ میلیارد بخش انرژی و ۱ میلیارد به بخش گردشگری، اعتبار تعلق گرفته است. از تاریخ دسامبر ۲۰۱۳ تعداد نفرات به ازای هر شعبه ۵۵۱۳ و تعداد شعبه داخلی نیز ۷۶۶ بوده است. اگر به داده های سیستم بازنشستگی فردی بنگریم از پایان سال ۲۰۱۶ در رده سنی ۱۸ الی ۵۶ سه شهر نخست که تعداد شرکت کنندگان آن با قرداد های در دست اجرا به ترتیب زیاد می‌باشند به قرار موغلا ۲۵ ٪ ،استانبول ۲۱ ٪ و آنتالیا ۲۰ ٪ می باشد. در ادامه این شهرها آنکارا با رقم ۱۹ ٪ و ازمیر با ۱۹ ٪ قرار گرفته اند.

در توزیع سهم مشارکت بر اساس شهرها از پایان سال ۲۰۱۶ استانبول با سهم ۳۴/۷ ٪ در رتبه نخست قرار گرفت، به دنبال آن آنکارا با ۱۰/۷ ٪ دوم و ازمیر با ۷/۶ ٪ سوم شد. ازمیر با ۱۵۰۴ لیر در میانگین سهم دولت به ازای هر فرد شرکت کننده بعد از استانبول و آنکارا در رتبه سوم قرار دارد.

منبع :  http://www.izto.org.tr/tr/izmir-finans

دیدگاه خود را بنویسید