۲۱ فروردین

آخرین تغییرات در قانون مالیاتی ترکیه

جلسه مربوط به آخرین تغییرات مهم و اقدامات جدید در خصوص قانون مالیاتی ترکیه در اتاق بازرگانی ازمیر تشکیل شد. در این جلسه معاون رئیس اتاق بازرگانی ازمیر جونیت گولچ، فاتح دورال رئیس هیات مشاورین مالیاتی اتحادیه بورس و معاون رئیس شورای مالیاتی وزارت دارایی، ودات آتاک رئیس هیئت مدیره اتاق حسابداران مشاورین مالی و مصطفی بولوت مشاور امور مالی اتاق بازرگانی ازمیر شرکت کردند.

به گفته گولچ تغییرات سریعی در قانون مالیاتی ایجاد شده: « طی یک سال اخیر در مجموع ۲۰ قانون مختلف، تصمیم شورای وزیران و اعلامیه عمومی منتشر شد. با این قانون جدید در مجموع بیش از ۶۰ ترتیبات جدید مالیاتی صورت گرفته است. وزیر امور دارایی ناجی آغبال نیز در سخنرانی ارائه بودجه سال ۲۰۱۸ چنین گفت: هدف اصلی در اقتصاد، تولیدات با ارزش افزوده، سرمایه گذاری، استخدام نیروی واجد شرایط و ساختار توسعه وابسته به صادرات بوده، در چارچوب این هدف اولویت سیاست های مالیاتی حمایت ازسرمایه گذاری، تولید، استخدام و صادرات با تقویت ساختار رقابتی ترکیه می باشد و در دوره های اخیر بسیاری از ترتیبات به اجرا درآمده اند.

همچنین با هدف فعالیت بیشتر سیستم مالیاتی، تقویت ساختار رقابتی اقتصاد و کمک به توسعه پایدار ترکیه در سال ۲۰۱۸ به ترتیبات ساختاری در حکم اصلاحات، جامه عمل پوشانیده شد. به عنوان جامعه کسب و کار بی صبرانه منتظر تغییرات جدید در زمینه مالیاتی در سال ۲۰۱۸ هستیم.»

گولچ سخنان خود را چنین ادامه داد: « در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۷ قانون توربا در روزنامه رسمی منتشر شد. در قانون مذکور علاوه بر کلیه مالیات دهندگان، ترتیبات جدیدی در رابطه با شهروندان نیز وجود دارد. مالیات موسسات، مالیات وسایل نقلیه موتوری، تخفیف اضافی حداقلی در حداقل دستمزد ، کاهش درآمد اجاره و بسیاری دیگر از اقدامات مالیاتی ترتیباتی برای اعضایمان صورت گرفته است.

در مورد قانون توربا نیز اطلاع رسانی دقیق توسط فاتح دورال، رئیس هیئت مشاوره مالیاتی اتحادیه کالا و بورس ترکیه و معاون رئیس شورای مالیاتی وزارت دارایی که در زمینه کاری خود متخصص به شمار می رود صورت خواهد گرفت. از سویی دیگر به پایان سال نزدیک می شویم. کم کم دفاتر مالیاتی به سوی بسته شدن می روند. در مرحله بسته شدن دفاتر و آماده سازی اظهارنامه مالیاتی درآمد و شرکت ها، به طور عمده ترتیبات مربوط به ارزیابی مالیات بر درآمد، مواردی از قبیل استثنائات، معافیت ها، تشویق های دولتی، هزینه و تخفیف های غیر قابل قبول که در دیگر قوانین مالیاتی وضع شده است تمام تسهیلات مربوط به محاسبه مالیات قابل پرداخت و مبنای مالیات باید با دقت مورد نظارت قرار گیرد.

هرگونه اشتباه محتمل در این حوزه تحت عنوان عملیات پایان دوره، ممکن است بعد سال ها به صورت مالیات، بهره و جریمه های غیر قابل برگشت پیش رویمان قرار گیرد. در این راستا باید یادآوری های جناب ودات آداک رئیس هیئت مدیره اتاق حسابداران مشاورین مالی ازمیر مورد توجه قرار گیرد.»

به گفته گولچ، نظیر تمامی موضوعات مرتبط با اعضای اتاق بازرگانی ازمیر، تغییرات به وجود آمده در حوزه مالیاتی نیز از نزدیک پیگیری می شوند. ترتیبات قانونی جدید وزارت دارایی در زمینه مالیات را در مرحله پیش نویس حتما ارزیابی می کنیم. پیشنهادات و نظراتمان را در این راستا به وزیر دارایی و یا رئیس اداره درآمد انتقال خواهیم داد. همچنین هر از گاهی در راستای مطالبات اعضایمان پیشنهادات و خواسته های خود را برای توسعه جو کاری به آنها منتقل می کنیم. موضوع تجدید ساختار مطالبات عمومی نیز همواره در دستور کارمان قرار گرفته است. در ارتباط با این موضوع به دفعات مکرر به نخست وزیر، وزیر دارایی، اعضای کمیسیون بودجه مکاتباتی انجام داده و از مجمع بازدید کردیم.

در ماه مارس با حضور رئیس اداره درآمد در جلسه ای تحت عنوان « مشکلات احتمالی عمومی و یا منحصر به ازمیر در ارتباط با اجرای قانون مالیاتی و پیشنهادات و راهکارهای مربوطه در این راستا » شرکت کردیم. به عنوان جامعه کسب و کار مشکلات و مطالبات خود را در ارتباط با سیستم مالیاتی به رئیس بخش درآمد منتقل کردیم. به طور خلاصه به موضوعات مالی فضای زیادی اختصاص می دهیم.»

منبع :     http://www.izto.org.tr/tr/ehaber/type/read/id/4376

دیدگاه خود را بنویسید