۲۷ فروردین

زنان در ترکیه پنج سال بیشتر از مردان عمر می کنند

زنان در ترکیه بیش از مردان عمر می کنند ، و تفاوت میزان زندگی ۵/۴ سال محاسبه شده است .

نتایج بررسی های « آمار زنان در سال ۲۰۱۷ » توسط موسسه آمار ترکیه اعلام شد . ۵۰/۲ درصد ترکیه را مردان و ۴۹/۸ درصد آن را نیز زنان تشکیل می دهند . در مقابل جمعیت ۴۰ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۳۵ نفری مردان ، ۴۰ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۹۰ نفر زن در ترکیه وجود دارند . امید به زندگی در سطح کشور ۷۸ سال ، این رقم برای مردان ۷۵/۳ و برای زنان نیز ۸۰/۷ سال می باشد . در حالت کلی زنان از مردان بیشتر عمر می کنند و تفاوت در امید به زندگی ۵/۴ سال محاسبه شده است .

وضعیت تحصیلی زنان

در حالی که در سال ۲۰۱۶ در ترکیه افراد بالای ۲۵ سال که حداقل یک مقطع تحصیلی را تمام کرده اند ۸۸/۹ درصد جمعیت بوده ، این رقم در مردان ۹۵/۱ درصد و در زنان نیز ۸۲/۸ درصد تعیین شده است .

هنگام بررسی شاخص برابری جنسیتی بر حسب نوع آموزش ، در سال ۲۰۱۶ شاخص برابری جنسیتی دانش آموزان مقطع ابتدایی ۱/۰۰۹ ، شاخص برابری جنسیتی مقطع متوسطه ۰/۹۴۳ و شاخص برابری جنسیتی مقطع دبیرستان ۰/۹۶۴ بوده است .

هنگام بررسی شاخص برابری جنسیتی در طول سالهای مختلف نیز دیده شده که شاخص برابری جنسیتی برای مقطع دبیرستان از سال ۲۰۰۸ پیوسته به نفع دانش آموزان دختر رشد کرده است . در مورد ارزش شاخص برابری جنسیتی در نرخ ثبت نام ناخالص مدارس کمتر از ۱ نابرابری به نفع کودکان پسر و بیشتر از ۱ نابرابری به نفع کودکان دختر می باشد .

مطابق نتایج آماری آموزش عالی ، میزان اساتید / مدرسین دانشگاه مذکر در بین مردان ۵۹/۶ درصد است ، در حالی که در زنان میزان ۴۳/۱ درصد به ثبت رسیده است . در سال ۲۰۰۷ میزان اساتید / مدرسین دانشگاه مرد ۵۹/۹ درصد ، میزان مدرسین زن نیز ۴۰/۱ درصد بوده است .

میزان استخدام زنان

طبق نتایج بررسی نیروی کار خانوار در سال ۲۰۱۶ ، میزان افراد استخدام شده ۱۵ سال و بالاتر در ترکیه ۴۶/۳ درصد تعیین شده ، این میزان در مردان ۶۵/۱ درصد و در زنان نیز ۲۸ درصد بوده است .

هنگام بررسی میزان مشارکت نیروی کار بر حسب وضعیت تحصیلی دیده شده که با بالا رفتن سطح تحصیلات زنان بیشتر درگیر اشتغال شده اند . میزان مشارکت زنان بی سواد در نیروی کاری ۱۵/۲ درصد ، میزان مشارکت نیروی کاری زنان کمتر از سطح دبیرستان ۲۷/۲ درصد ، میزان مشارکت زنان دیپلم ۳۳/۶ درصد ، میزان مشارکت زنان فارغ التحصیل دبیرستان فنی و حرفه ای ۴۱/۴ درصد ، میزان مشارکت زنان با تحصیلات عالی در نیروی کار نیز ۷۱/۳ درصد تعیین شده است .

بیشترین استخدام زنان در بخش خدمات می باشد

در حالی که مجموع کل استخدام در بخش کشاورزی ۱۹/۵ درصد است ، میزان استخدام مردان ۱۵/۵ درصد ، زنان نیز ۲۸/۷ درصد ثبت شده است .

میزان کل استخدام در بخش صنعت ۲۶/۸ درصد ، میزان استخدام مردان ۳۱/۶ درصد و میزان استخدام زنان ۱۵/۹ درصد بوده است . در بخش خدمات نیز میزان کل استخدام ۵۳/۷ درصد می باشد که این میزان در مردان ۵۳ درصد و در زنان نیز ۵۵/۴ درصد است .

میزان استخدام شاغلین نیمه وقت در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۱۰/۳ درصد بوده ، در مردان این میزان ۶/۵ درصد و در زنان نیز ۱۹/۱ درصد بوده است .

میزان زنان شاغل در بخش های مدیریتی و سطوح متوسط شرکت ها در سال ۲۰۱۲ ، ۱۴/۴ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۶/۷ درصد افزایش یافته است .

میانگین سن اولین ازدواج زنان ۲۴/۶ است

طبق نتایج آمار ازدواج های سال گذشته در حالی که میانگین سن اولین ازدواج رسمی زنان در سال ۲۰۱۷ ، ۲۴/۶ بوده که این رقم در مردان ۲۷/۷ می باشد . بالاترین سن ازدواج نخست در استان تونجلی با میانگین سنی ۳۰/۶ در مردان و ۲۸/۲ در زنان می باشد . پایین ترین سن ازدواج نخست نیز در استان نیعده و شانلی اورفا با میانگین ۲۵/۸ برای مردان و برای زنان با میانگین ۲۱/۶ استان آغری شده است . همزمان در آن دوره میزان طلاق نیز ۱/۶ در هزار به ثبت رسیده است .

طبق نتایج بررسی ساختار خانواده در سال ۲۰۱۶ ، دیده شده که بیشترین مشکل بین زوجین با ۵/۹ درصد موضوع مربوط به مسئولیت های خانه می باشد . در رابطه با عدم کافی بودن درآمد همسر ، زنان ۷/۳ درصد و مردان ۳ درصد ، مسئولیت های مربوط به خانه ، زنان ۷/۱ درصد و مردان ۴/۶ درصد ، در زمینه مصرف سیگار نیز زنان ۶/۷ درصد و مردان نیز ۳/۷ درصد دچار مشکل شده اند .

طبق نتایج بررسی های درآمد و شرایط زندگانی ، در سال ۲۰۱۶ میزان دسترسی به رسانه های جمعی ۹۸/۸ درصد بوده است .

در خانوارهایی که مرد مسئول خانواده است میزان دسترسی به رسانه های جمعی ۹۹/۴ درصد و در خانوارهایی که زن مسئول خانواد است این میزان ۹۶/۳ درصد می باشد .

میزان چاقی در زنان

مطابق نتایج بررسی سلامت ، در سال ۲۰۱۶ ، در ۱۵/۲ درصد مردان و ۲۳/۹ درصد زنان چاقی دیده شده است .

رتبه نخست دلایل مرگ و میر در زنان را با ۴۳/۹ درصد بیماری های عروق ، رتبه دوم را ۱۵/۱ درصد تومورهای بدخیم و خوش خیم و رتبه سوم را نیز با میزان ۱۱ درصد بیماری های دستگاه تنفسی را به خود اختصاص داده اند .

در سال ۲۰۱۶ میزان افرادی که گاها و یا به طور مدام از دخانیات استفاده می کنند در مردان ۴۴/۱ درصد و در زنان نیز ۱۷/۴ درصد می باشد .

متاهلین خوشحال تر هستند

طبق نتایج بررسی های رضایت از زندگی در سال ۲۰۱۷ میزان خوشبختی در مردان ۵۳/۶ درصد بوده در حالی که این رقم در زنان ۶۲/۴ درصد می باشد . در مجموع ۶۰/۶ درصد متاهلین و ۵۲/۴ درصد مجردین خوشبخت هستند .

در حالی که ۵۵/۷ درصد مردان متاهل و ۶۵/۲ درصد زنان متاهل اذعان به خوشبختی کردند ، این ارقام در مورد مجردین ۴۹/۱ درصد برای مردان و ۵۵/۸ درصد برای زنان بوده است . در همان زمان ۷۶/۴ درصد از مردان و ۶۴/۹ درصد از زنان بیان کردند که خانواده بیش از هر چیزی آن ها را خوشبخت می کند . ۷/۷ درصد مردان و ۲۰/۷ درصد زنان هم ادعا کردند که کودکان آن ها را خیلی خوشحال می کنند .

منبع:   http://www.trthaber.com/haber/yasam/turkiyede-kadinlar-erkeklerden-5-yil-daha-fazla-yasiyor-354021.html

دیدگاه خود را بنویسید