۱۰ اردیبهشت

۵/۵ میلیون نفر در بخش کشاورزی ترکیه ۱۲۰ میلیون تن محصول تولید می کنند

طبق اظهارات اوزلو معاون وزیر بخش غذا،دامپروری و کشاورزی ترکیه ۵/۵ میلیون نفر در حال اشتغال در بخش کشاورزی بوده و مقدار محصول تولیدی نیز ۱۲۰ میلیون تن می باشد.

وی اذعان کرد ترکیه کشوری با صادرات محصولات کشاورزی می باشد. حدودا با واردات ۱۲ میلیاردی و صادرات ۱۷ میلیارد دلاری، به طور خالص ۵ میلیارد دلار صادرات وجو دارد. وی افزود تغییرات آب و هوایی بیش از همه بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. وی با بیان این که از سوی وزارت خانه اقداماتی در خصوص تغییرات آب و هوایی و گرمایش سراسری جهان در حال انجام است گفت «مساحت ترکیه ۷۸ میلیون هکتار است. از این میزان ۲۴ میلیون هکتار آن زمین کشاورزی می باشد. »

۵/۵ میلیون نفر در ترکیه در بخش کشاورزی شاغلند

حمایت های بیشتری در خصوص زمین های آیش داده شده به ویژه در صورتی که علوفه کشت شود، خواهیم داشت. در سیاست حمایتی خود این بخش را نیز قرار داده ایم. در ترکیه ۵/۵ میلیون نفر در حوزه کشاورزی استخدام می شوند. صادرات خالص ۵ میلیارد دلاری و ۱۲۰ میلیون تنی داریم. ۶۸ میلیون تن از این مقدار از زمین های زراعی بدست می آیند. در سال ۲۰۱۷ تولید میوه ۲۲ و سبزی ۳۰ میلیون تن بوده است.

سیستم های آبیاری مدرن حتما باید توسعه یابند

اوزلو با اشاره به این که پدیده گرمایش جهان یک واقعیت است سخنان خود را چنین ادامه داد: « در نتیجه گرمایش زمین تغییرات آب و هوایی، پراکندگی بارندگی هر چند اندک دچار تغییر شده اند. هرچند بخشی از این تغییرات در اثر فعالیت های انسانی است اما بدون فعالیت انسان نیز به طور طبیعی گرمایش زمین به وجود خواهد آمد. به دنبال گرمایش زمین افزایش دما، بارندگی، سیل، طغیان ها، طوفان های غیرقابل پیش بینی، کاهش منابع آبی، افزایش خشکسالی، افت کیفیت خاک، کاهش تنوع اکولوژیکی، افزایش بیماری ها و آسیب ها در تولید محصولات گیاهی و دامی، کمبود تولید محصولات زراعی و در نتیجه ریسک بزرگ در زمینه مواد غذایی تشکیل می شود. ۷۰ ٪ منابع آبی را بخش زراعی استفاده می کند. سیستم های آبیاری مدرن در بخش کشاورزی باید توسعه یابند. »

تصور بر کاهش میزان بارندگی

اوزلو ضمن بیان این که تغییرات اقلیمی به وجود آمده در نتیجه گرمایش زمین بارندگی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد گفت: «بخش های شمالی در پراکندگی بارندگی از وضعیت خوبی برخوردارند. در بخش های آناتولی مرکزی و جنوب شرقی با مشکل مواجهیم. تخمین زده می شود که در دوره های آیند بارندگی در این بخش ها کاهش یابد. تغییر دما بر منطقه آناتولی مرکزی و سپس منطقه جنوب شرقی آناتولی، منطقه اژه و مدیترانه تاثیر خواهد گذاشت. سناریوهایی مبنی بر افزایش دما و کاهش بارندگی در این مناطق وجود دارد.

اوزلو ضمن یادآوری انتشار سومین برنامه عملی خشکسالی تحت عنوان «برنامه عملی استراتژیکی مقابله با خشکسالی زراعی ترکیه» که سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۲ را در بر می گیرد، از وجود عناوینی از قبیل تولید منابع آبی و تولید گونه های مقاوم به خشکسالی نیز خبر داد. وی ضمن تاکید به انجام اقداماتی برای افزایش تولید گوشت قرمز از پرورش دام و افزایش تعداد دام های کوچک خبر داد.

منبع : http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/tarimda-55-milyon-kisi-120-milyon-ton-urun-uretiyor-360691.html

دیدگاه خود را بنویسید