۰۲ تیر

صنایع ترکیه بالگردهای کره جنوبی را به پرواز در می آورد

دیدگاه خود را بنویسید