۰۲ تیر

چه محصولاتی در ترکیه بیشترین صادرات را دارند و بیشتر به کدام کشور ها صادر می شوند؟

دیدگاه خود را بنویسید