ترکیه برای سرمایه گذاری
۲۶ تیر

به گفته آک کایناک مدیر عامل شرکت Candy Hoover : ترکیه برای سرمایه گذاری از چین برتری دارد.

دیدگاه خود را بنویسید