اخذ تابعیت ترک با سرمایه‎گذاری
۲۷ آذر

اگر با هدف اخذ تابعیت ترکیه سرمایه‎گذاری می ‎کنید رعایت این شروط الزامیست

اخذ تابعیت ترک با سرمایه گذاری

 

 مطابق «اصلاحیه مقررات مربوط به اجرای قانون شهروندی ترکیه» که در تاریخ ۱۲ژانویه ۲۰۱۷ به شماره ۲۹۹۴۶، در روزنامه رسمی کشور ترکیه منتشر شد و به اجرا درآمد، به پیشنهاد وزارت کشور و تصمیم شورای وزیران، در مورد ارائه حق شهروندی ترکیه برای افرادی تصمیم گرفته خواهد شد که در حدود ۲ میلیون دلارِ آمریکا، در ترکیه سرمایه گذاری ثابت کرده و سرمایه گذاری ایشان توسط وزارت اقتصاد ترکیه ثبت شده باشد. به موجب این قانون درخواست اخذ تابعیت اشخاص حقیقی مطابق اصول و قواعد زیر ارزیابی خواهد شد:

(توجه: این کارکرد اجرایی منطبق بر قانون فوق، از تاریخ ۱۹.۰۹.۲۰۱۸، از مبلغ ۲میلیون دلار سرمایه گذاری ثابت، به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری ثابت کاهش یافته است.)

 

الف) درخواست و مدت ارزیابی

 

۱- اشخاص حقیقی که با استناد به قانون سرمایه گذاری ثابت در حدود ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا، برای اخذ تابعیت درخواست خواهند داد، بایستی درخواست کتبی خود را مطابق با مدارک قید شده زیر، به وزارت اقتصاد ترکیه ارائه بدهند :

– در پرونده تقاضانامه، که توسط فرد متقاضی امضا شده است، مدارک زیر ضمیمه شده باشد؛

  • فرم اطلاعات سرمایه گذاری که به طور کامل پر شده باشد.
  • کپی صفحاتی از گذرنامه که حاوی اطلاعات شناسایی فرد می باشد.
  • ارائه فرم مشارکت در سهام متعلق به شخص حقوقی که سرمایه گذاری ثابت را انجام داده و همچنین ارائه آگهی ثبت شده در روزنامه (ticaret sicil)، که نشانگر میزان سرمایه باشد.
  • ارائه گزارشی دال بر تأیید مبلغ سرمایه ثابت با هدف معین که توسط مشاور متعهد مالی تصدیق شده باشد (در چهارچوب این گزارش، سرمایه گذاری هایی شامل این امتیاز خواهند شد که بعد از تصویب این قانون ثبت شده اند. در بررسی تقاضانامه های سال های آتی، گزارش سرمایه گذاری های ثابت تأیید شده افراد متقاضی، که مربوط به حداکثر سه سال قبل از تاریخ ثبت تقاضانامه باشند، مورد توجه قرار خواهد گرفت).
  • در همان گزارش مورد تأیید مشاور مالی رسمی، گواهی تأیید انتقال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدود ۵۰۰٫۰۰۰ دلار به سهام شرکت و همچنین صورت حساب مربوط به سپرده ارز خارجی ارائه شده باشد.

 

۲- اگر مشخص شود که درخواست از سوی اداره کل سرمایه گذاری خارجی و وزارت اجرایی توسعه اقتصاد، دارای شرایط لازم است، برای تصویب به وزارتخانه ارسال می ‎شود. درخواست‎ هایی که حاوی شرایط لازم نباشند از سوی اداره کل سرمایه گذاری خارجی و وزارت اجرایی توسعه اقتصاد رد می ‎شوند. درخواست ‎هایی که حاوی مدارک و اطلاعات ناقص باشند، در صورت عدم تکمیل در مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ کتبی به متقاضی، بدون نیاز به هر گونه عملیات اضافی از فرآیند بررسی حذف خواهند شد.

 

۳- درخواست ‎هایی که از سوی مقام مربوطه در وزارتخانه مورد تأیید باشند جهت انجام مراحل بعدی به وزارت کشور ارسال می‎ شوند.

 

ب) توضیحات

 

  • اگر سرمایه گذار خارجی دارای درصد مشخصی از شرکتی باشد که در آن سرمایه گذاری می‎کند؛ نسبت سهم مشارکت شخص در شرکت به کل سهام، ضربدر مجموع مقدار سرمایه شرکت، باید حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا باشد.
  • در تعیین مقدار مبلغ سرمایه ثابت، تاریخ ۱۹.۰۹.۲۰۱۸ که از سوی مقررات تعیین شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاری‎های ثابت انجام شده قبل از این تاریخ، مشمول حق ثبت درخواست برای اخذ شهروندی نخواهند بود.

، گزارش سرمایه گذاری های ثابت تأیید شده افراد متقاضی که مربوط به حداکثر سه سال قبل از تاریخ ثبت تقاضانامه باشند، مورد توجه قرار خواهد گرفت

  • در تقاضانامه هایی که در سال های آتی ارائه خواهند شد، جهت محاسبه هزینه‎ های سرمایه گذاری ثابت، هزینه ‎های حداکثر ۳ سال گذشته در نظر گرفته خواهد شد.
  • در صورتی که به یک سرمایه گذاری موجود، سرمایه گذاری ثابتی اضافه شود، از تاریخی که سرمایه گذاری جدید آغاز شده، افزایش میزان سرمایه گذاری ثابت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  • متقاضیانی که از سوی اداره مشخص شود درخواست آن ها با سند جعلی صورت گرفته و یا از نظر محتوا گمراه کننده است، روند مربوط به عملیات بررسی و اعطای تابعیتشان متوقف شده و چنانچه تابعیت اخذ کرده باشند، برای باطل شدن حق شهروندی آن ها، اطلاعیه‎ ای به وزارت کشور ارسال می ‎شود. همچنین این متقاضیان، در رابطه با درخواست ‎هایی که در آینده انجام خواهند داد، حتی در صورت مطابق بودن با شرایط موجود، تقاضایشان مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

 

منبع: https://www.ticaret.gov.tr/

 

 

منبع خبر:

atakurumsal.com

دیدگاه خود را بنویسید