۱۱ مرداد

سیاست اقتصادی کارآمد در دولت دوازدهم

بسیاری از اقتصاددانان معتقد اند بالا بودن نرخ سود بانک ها در ایران یکی از مهم ترین دلایل رکود اقتصادی کشور است. این موضوع باعث می شود تا افراد سپرده گذاری در بانک ها را به عنوان یکی از مطمئن ترین و پرسودترین روش های درآمدزایی انتخاب کنند.

۰۳ مرداد

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های خصوصی ازمیر است که توسط انجمن ورزش و آموزش سلچوک یاشار ( Selçuk Yaşar ) تاسیس شده و در سال تحصیلی ۲۰۰۳ -۲۰۰۲ شروع به کار کرده است .

۰۳ مرداد

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر است که در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۶ تاسیس شده است. این دانشگاه به جای دانشگاه ازمیر که بعد از کودتای جولای ۲۰۱۶ تعطیل شد , تاسیس شده است.

۰۳ مرداد

دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi

دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر می باشد که در شهرستان منمن استان ازمیر قرار دارد . این دانشگاه بعد از تعطیل شدن دانشگاه گدیز ( Gediz) به دلیل کودتای ۱۵ جولای ، از طرف TBMM تاسیس شده است . این دانشگاه نام خود را از دره باکیرچای (Bakırçay) ازمیر گرفته است .

۰۳ مرداد

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ، به اختصار İYTE و به انگلیسی (İzmir Institute of Technology) ، یکی از دانشگاههای دولتی ازمیر است که به ویژه در زمینه ی تکنولوژی ،فعالیت هایی از قبیل تحقیق ، آموزش ، پرورش ، تولید ، انتشار و مشاوره هایی در سطح بالا انجام داده است .

۰۳ مرداد

دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi

دانشگاه دوکوز ایلول Dokuz Eylül Üniversitesi و یا به اختصار DEÜ ، همراه با موسسات آموزشی خود در رشته های پزشکی ، اقتصاد ، هنر ، مهندسی و … به فعالیت های آموزشی و همچنین پرورش قدرت تفکر با هدف کمک به توسعه ی جامعه در کشور خود ، می پردازد .