اخذ اقامت ترکیه

مجوز اقامت دانشجویی
مراحل گرفتن مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه
مجوز اقامت دانشجویی نوعی مجوز است که دانشجویان خارجی وابسته به موسسه آموزش عالی در ترکیه جهت تحصیل در مقاطع فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری باید آن را اخذ نمایند.
continue reading
مجوز اقامت خانواده
مجوز اقامت خانواده در ترکیه
مجوز اقامت خانواده به همسر خارجی، فرزند خارجی نابالغ و یا فرزند خارجی وابسته، دارندگان حفاظت ثانویه و پناهندگان و مطابق ماده ۲۸ قانون شماره ۵۹۰۱ به افرادی که تابعیت ترک خود را از دست داده‏‎اند داده می‎‎شود.
continue reading
مجوز اقامت فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی چگونه می توانند مجوز اقامت دریافت کنند؟
ترکیه در سال های اخیر در حوزه تحصیلی پیشرفت چشمگیری داشته و میزبان دانشجویان مختلف از کشورهای گوناگون می‎باشد. توسعه یافتن سیستم آموزش دانشگاهی و فراهم کردن مزایای مختلف برای دانشجویان خارجی، بدین معنی می باشد که ترکیه در حوزه...
continue reading
انواع مجوز کار در ترکیه
مجوز کار مدت دار بر حسب وضعیت بازار کار ، تحولات بازار کاری ، با مد نظر قرار دادن تغییر پیشامدهای بخش اقتصادی مرتبط با اشتغال ، بسته به مدت زمان کار و یا قرارداد منعقد شده با فرد خارجی،...
continue reading
اقامت برای خارجیان در ترکیه
اجازه اقامت برای خارجیان در ترکیه
فرد خارجی دارای یک سری حقوق و تعهداتی در رابطه با حقوق بین المللی و به موازات آن قوانین ملی کشورمان می باشد . بدون شک در مورد این حقوق و تعهدات یکی از زمینه های مهمی که فرد خاجی...
continue reading

For Latest News, You Can Subscribe Us

اشتراک شما ایجاد شد