۰۶ تیر

ساختار اقتصادی ازمیر

در شهر، صنایع مبتنی بر کشاورزی بسیار پیشرفته می باشد. منسوجات، تولیدی، مواد غذایی، مشروبات، آبجو، تنباکو من جمله صنایع مهم در این شهر هستند . جدا از این آهن و فولاد، پتروشیمی، صنایع خودرو، سیمان، کفش، کود، ماشین آلات کشاورزی و صنعت سرامیک ، برای بازارهای خارجی و داخلی تولیدات خود را عرضه می کنند .